Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61711228

Aktualna strona: 66490

Wydrukowano: 1285

Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania


Dotyczy Uchwał Rady Miasta w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone, ale nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego lub zostały opublikowane, lecz jeszcze nie weszły w życie (30 dni od daty publikacji lub 14 dni od daty publikacji - zależne od daty przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia).

PLANY UCHWALONE - jeszcze nie zostały opublikowane

 

Nazwa planu

Numer uchwały

wszczęcia planu

Data uchwały

wszczęcia planu

Numer uchwały

uchwalenia planu

Data uchwały

uchwalenia planu

Powierz-

chnia w ha

ZDROJE - ŁOZOWA - LESZCZYNOWA XLVI1155/10 26.04.2010 XLI/1182/18 22.05.2018 91,6

 

 

     PLANY UCHWALONE - opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują

 

Nazwa planu
Nr uchwały
Data uchwały
Miejsce publikacji
Data publikacji
Data wejścia w życie
Pow. w ha
PARK KASPROWICZA - JASNE BŁONIA XL/1153/18 24.04.2018 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2621 30.05.2018 30.06.2018 88,3
WARSZEWO - WODOZBIÓR XL/1157/18 24.04.2018 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2623 30.05.2018 30.06.2018 122,1

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin