Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50945894

Aktualna strona: 62656

Wydrukowano: 1282

Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania


Dotyczy Uchwał Rady Miasta w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone, ale nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego lub zostały opublikowane, lecz jeszcze nie weszły w życie (30 dni od daty publikacji lub 14 dni od daty publikacji - zależne od daty przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia).

PLANY UCHWALONE - jeszcze nie zostały opublikowane

 

Nazwa planu

Numer uchwały

wszczęcia planu

Data uchwały

wszczęcia planu

Numer uchwały

uchwalenia planu

Data uchwały

uchwalenia planu

Powierz-

chnia w ha

PODJUCHY - SKALISTA 24 XVI/376/16 23.02.2016 XXXI/824/17 20.06.2017 0,9

 

 

     PLANY UCHWALONE - opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują

 

Nazwa planu
Nr uchwały
Data uchwały
Miejsce publikacji
Data publikacji
Data wejścia w życie
Pow. w ha
ŚWIERCZEWO - KU SŁOŃCU XXX/802/17 23.05.2017 Dz. U. Woj. Zach. poz. 2681 22.06.2017 07.07.2017 0,8
POGODNO - TACZAKA XXX/803/17 23.05.2017 Dz. U. Woj. Zach. poz. 2682 22.06.2017 07.07.2017 35,60

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin