Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania

Dotyczy Uchwał Rady Miasta w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone, ale nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego lub zostały opublikowane, lecz jeszcze nie weszły w życie (30 dni od daty publikacji lub 14 dni od daty publikacji - zależne od daty przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia).

PLANY UCHWALONE - jeszcze nie zostały opublikowane
 

Nazwa planu

Numer uchwały
wszczęcia planu

Data uchwały
wszczęcia planu

Numer uchwały
uchwalenia planu

Data uchwały
uchwalenia planu

Pow. w ha

           

 

 

     PLANY UCHWALONE - opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują

 

Nazwa planu
Nr uchwały
Data uchwały
Miejsce publikacji
Data publikacji
Data wejścia w życie
Pow. w ha
      Dz. Urz. Woj.      
udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2022/06/03, odpowiedzialny/a: Dariusz Dołgoszyja, wprowadził/a: Andrzej Kokotowski, dnia: 2022/06/17 08:11:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kokotowski 2022/06/17 08:11:33 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/06/10 07:39:52 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:36:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:35:23 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:28:20 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:27:05 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:26:19 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/06/03 09:24:37 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/05/25 11:06:08 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/05/25 11:02:09 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/05/25 11:01:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/25 10:09:59 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/01 07:45:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/10 10:25:07 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/09 14:45:43 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/09 11:19:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/09 11:18:34 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/02/23 09:35:04 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/23 08:46:34 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 07:37:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/10/21 10:17:01 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/06/14 13:43:31 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/28 10:25:54 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/19 13:00:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/05 08:35:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/05 08:34:56 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 11:11:49 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/12 07:51:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/26 12:48:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/26 11:28:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/25 12:24:51 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/02/25 09:31:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/02/23 10:54:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/18 09:48:31 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/01/07 08:46:06 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/04 07:29:56 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/12/04 08:18:49 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/12/04 08:18:13 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/12/04 08:17:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/12/04 08:14:40 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/11/27 08:22:31 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/11/27 08:16:31 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/11/27 08:13:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/11/25 10:16:09 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/10/21 10:47:27 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/10/21 10:43:14 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 09:11:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/19 07:51:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/05 07:41:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/05 07:40:58 modyfikacja wartości