Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58973927

Aktualna strona: 65550

Wydrukowano: 1284

Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania


Dotyczy Uchwał Rady Miasta w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone, ale nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego lub zostały opublikowane, lecz jeszcze nie weszły w życie (30 dni od daty publikacji lub 14 dni od daty publikacji - zależne od daty przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia).

PLANY UCHWALONE - jeszcze nie zostały opublikowane

 

Nazwa planu

Numer uchwały

wszczęcia planu

Data uchwały

wszczęcia planu

Numer uchwały

uchwalenia planu

Data uchwały

uchwalenia planu

Powierz-

chnia w ha

STOŁCZYN - BAJECZNA 2 XXIX/741/17 25.04.2017 XXXVIII/1105/18 27.02.2018 1,46
GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3 XXXI/903/13 17.06.2013 XXXVIII/1106/18 27.02.2018 168,31
STARE MIASTO - STARÓWKA - RYNEK WARZYWNY XXV/602/16 20.12.2016 XXXVIII/1104/18 27.02.2018 1,67

 

 

     PLANY UCHWALONE - opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują

 

Nazwa planu
Nr uchwały
Data uchwały
Miejsce publikacji
Data publikacji
Data wejścia w życie
Pow. w ha
      Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.      

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin