Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują aktualnie 59,7 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecina. (Powierzchnia administracyjna miasta Szczecina wynosi aktualnie 30 060 hektarów).

Treść uchwał znajdujących się w Zestawieniu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tabela wyżej) znajduje się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11079.asp. Tam też znajdujemy je szukając wg nazwy lub numeru uchwały. Przykładowy schemat numeru uchwały to: LV - nr sesji /1025 - nr kolejny uchwały /06 - oznaczenie roku. Z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. art. odpowiednio 42 pkt 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 247 ze zm.) można się zapoznać w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie.

Ponadto treść uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego znaleźć można na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/Strony/DziennikiUrzedowe.aspx poszukując wg numeru Dziennika oraz pozycji, pod którą ogłoszono szukaną
uchwałę. Numer Dziennika znajduje się w kolumnie "Miejsce publikacji" wyżej przedstawionego zestawienia.

 Uwaga: Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu  31 grudnia 2011 r. są dostępne w rozumieniu przepisu art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., Nr 1461) na odrębnej stronie internetowej pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 Teksty jednolite miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo" w Szczecinie (wraz  z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 19 grudnia 2013 r. Poz. 4534.

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Odrodzenia" w Szczecinie (wraz z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 20 września 2017 r. Poz. 3795.

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kolonistów w Szczecinie (wraz z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 31.03.2021 r. Poz. 1368.


Informacji na temat obowiązujących planów oraz wypisów i wyrysów z planów udziela Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/11/15, odpowiedzialny/a: Dariusz Dołgoszyja, wprowadził/a: Andrzej Kokotowski, dnia: 2021/06/16 09:03:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kokotowski 2021/06/16 09:03:34 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/06/14 13:42:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/19 13:18:14 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 08:10:41 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 08:03:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 07:28:06 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/21 11:04:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/21 11:04:19 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/12 12:43:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/28 11:56:16 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/28 09:25:53 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/18 10:43:16 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/12/22 09:42:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 09:01:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 07:57:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 07:56:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/19 14:37:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/06/15 08:30:54 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/04/16 08:32:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/02/07 07:37:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/20 09:49:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/15 05:59:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/15 05:59:16 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/15 05:57:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/14 05:58:09 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/09 06:00:57 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/31 05:57:41 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/19 05:56:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/17 05:56:22 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/13 05:55:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/04 05:56:38 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/03 05:58:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/28 06:01:07 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/28 05:59:50 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/27 05:59:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/22 05:55:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/07 06:00:09 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/06 05:59:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/06 05:58:01 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/06 05:57:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/28 05:56:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/24 05:59:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/11 05:59:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/08 05:58:25 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/25 05:54:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/18 05:57:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/13 05:57:20 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/11 05:55:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/10 05:56:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/05 05:56:22 modyfikacja wartości