Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50182682

Aktualna strona: 168878

Wydrukowano: 1210

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują aktualnie 49,1 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecina. (Powierzchnia administracyjna miasta Szczecina wynosi aktualnie 30 055 hektarów).

Treść uchwał znajdujących się w Zestawieniu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tabela wyżej) znajduje się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11079.asp. Tam też znajdujemy je szukając wg nazwy lub numeru uchwały. Przykładowy schemat numeru uchwały to: LV - nr sesji /1025 - nr kolejny uchwały /06 - oznaczenie roku. Z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. art. odpowiednio 42 pkt 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 353 ze zm.) można się zapoznać w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie.

Ponadto treść uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego znaleźć można na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/Strony/DziennikiUrzedowe.aspx
 poszukując wg numeru Dziennika oraz pozycji, pod którą ogłoszono szukaną
uchwałę. Numer Dziennika znajduje się w kolumnie "Miejsce publikacji" wyżej przedstawionego zestawienia.

 Uwaga: Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu  31 grudnia 2011 r. są dostępne w rozumieniu przepisu art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., Nr 296 ze zm.) na odrębnej stronie internetowej pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 Teksty jednolite miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo" w Szczecinie (wraz  z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 19 grudnia 2013 r. Poz. 4534.

Informacji na temat obowiązujących planów oraz wypisów i wyrysów z planów udziela Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

 

 

 

 

 

 


 Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin