Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/39/11

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/09 przeprowadzonej przez WKiAW w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 16 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 4 października do 5 października 2011 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 80 przy ul. Łokietka 16 w Szczecinie (zw. dalej PP 80) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/39/11 podpisanym  w dniu 5 października 2011 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  26 października 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym (znak: WKiAW/II/MŻ/0914/514/09) z dnia 9 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP 80:

  1. Sporządzanie dokumentacji księgowej i naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Każdorazowe informowanie o kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
  3. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki dotyczącej: zasad rachunkowości, inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów oraz udzielania zamówień publicznych.

Zalecenie nr  1 wynikało m.in. z błędnego naliczenia dla 1. pracownika dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nadpłata 38,25 zł). W dokumentacji jednostki było oświadczenie pracownika – zgoda na potrącenie wymienionej kwoty z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

Zalecenie nr 2 było przez Dyrektora PP 80 realizowane przy czym, informacja o 3. kontrolach (bez zastrzeżeń i zaleceń) Państwowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej, przeprowadzonych  w 2011 r., przekazana została do WKiAW zbiorczo w dn. 05.10.2011 r.

W pozostałym zakresie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane lub wprowadzone do stosowania.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/01/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2012/01/02 15:21:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2012/01/02 15:21:20 nowa pozycja