Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77931286

Aktualna strona: 39227

Wydrukowano: 946

Szczecin bez azbestu


Pozbądź się azbestu ze swojego dachu

Pozbądź się azbestu ze swojego dachu. Nie będziesz musiał zapłacić za jego demontaż, transport i utylizację. Wyręczy Cię w tym miasto.
14 grudnia 2009 r. Rada Miasta podjęła uchwałę pn. „Szczecin bez azbestu” . Obecna uchwała jest kontynuacją obowiązującej w latach 2005 – 2009 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXIV/482/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego Programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”. W jej wyniku odebrano, przewieziono na składowiska i unieszkodliwiono w sumie ok. 890,00 Mg odpadów zawierających azbest na łączną kwotę ponad 351 tysięcy zł.
W celu zachęcenia mieszkańców (osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) do pozbywania się z budynków mieszkalnych materiałów zawierających azbest, w uchwale zaproponowano pokrycie w ramach programu również kosztów demontażu materiałów azbestowych.

Wnioski do programu będzie można składać w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a.

Projekt prowadzi:
Zakład Usług Komunalnych
Zespół. ds. ochrony środowiska
ul. Ku Słońcu 125 a
Szczecin
tel. 91 421 30 26
e-mail: azbest@um.szczecin.pl
Oficjalny adres programu: www.szczecin.pl/azbest/Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin