Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77441817

Aktualna strona: 9283

Wydrukowano: 759

Programy

Programy


14 marca 2006 r. została podjęta Uchwała Nr LII989/06 Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmieniany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina , która określa najważniejsze kierunki działań Gminy dotyczące sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanyego, sportu i rekreacji mieszkańców miasta, bazy sportowo – rekreacyjnej, kadr kultury fizycznej,  promocji miasta, sportu niepełnosprawnych.

Najważniejsze kierunki działań:
a) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej i upowszechniania sportu,
b) Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
c) Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie kwalifikowanym,
d) Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
e) Tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej
i paraolimpijskiej,
f) Systematyczne zwiększanie opieki nad młodzieżą uzdolnioną sportowo,
g) Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina,
h) Popularyzacja działań zmierzających do upowszechniania i zwiększania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
i) Tworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych, a także dzieci niepełnosprawnych, tym samym wyrównywanie szans na dalsze, zdrowe życie w sprawności,
j) Współorganizowanie międzynarodowych imprez sportowych promujących różne dyscypliny sportu,
k) Wspieranie rozwoju sportu i różnych form aktywnego wypoczynku,
l) Inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

Załącznikiem do Uchwały jest wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań wynikających z założeń polityki kultury fizycznej. W formie uchwał Rady Miasta podjęto:

  • Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski,

  • Program Animator Sportu dzieci i młodzieży.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin