Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78000231

Aktualna strona: 20362

Wydrukowano: 856

Sport i rekreacja niepełnosprawnych

Sport niepełnosprawnych


SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne życie, w tym także niepełnosprawnych, w świecie bez sportu. Wszyscy oni uprawiają sport nie tylko dla zdrowia i kondycji fizycznej. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wartości takie jak tolerancja, duch działania zespołowego i siła charakteru – nawet jeśli czynimy to nieświadomie. Z tej właśnie przyczyny sport stanowi niezastąpione narzędzie edukacyjne. To także znakomita forma rehabilitacji fizycznej i społecznej dla osób niepełnosprawnych.
       Szczególnie ważne jest dla nas wprowadzenie młodych ludzi w świat sportu. Wyrobienie postawy do aktywnego uprawiania sportu w wolnym czasie, aż do późnego wieku. We wczesnym dzieciństwie i młodości sport wywiera znaczny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Promuje odpowiedzialne zachowania, kształtuje charakter i tożsamość oraz poprawia ogólną kondycję.
       Sport jest jedną z niewielu dziedzin, w których możliwa jest tak sprawna i skuteczna integracja upośledzonych umysłowo lub fizycznie, a także współpraca pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem. Poza tym obiekty sportowe służą jako miejsca spotkań, integrują ludzi i wzmacniają więzi społeczne. Poszczególne osoby są w stanie lepiej poznać swoje mocne i słabe strony, w działaniu zespołowym i we współzawodnictwie z innymi. W przypadku osób niepełnosprawnych jest jeszcze jedna bardzo ważna rola sportu - zmiana postrzegania ludzi niepełnosprawnych przez zdrowych. Rywalizacja sportowa pozwala na wyjście z zamkniętego środowiska. Na zatarciu różnic między jednymi i drugimi. Sport wykracza daleko poza zajęcia czysto sportowe, pomaga pokonać bariery i kompleksy związane z byciem człowiekiem niepełnosprawnym. Jako forma rehabilitacji, promująca nowy styl życia, staje się elementem powszechnej świadomości i troski społecznej. Stałe działania Wydziału Sportu zapewniają dostęp środowisku osób niepełnosprawnych do kultury fizycznej i uprawiania sportu wyczynowo jak również rekreacyjnie i rehabilitacyjnie.
         Zadania integracyjne realizowane są przez Klubu Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Jednak najwięcej działań w tym kierunku podejmuje Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin. Klub ten nie tylko współpracuje z Wydziałem Sportu, ale również z innymi podmiotami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Wieloletnia współpraca Urzędu Miasta Szczecin z KSI Szczecin przyczyniła się do wielu osiągnięć środowiska osób niepełnosprawnych naszego Miasta. Można tu wymienić liczne tytuły Mistrzów Polski, Europy oraz Mistrzostw Świata oraz Paraolimpiady.
Dodatkowe informacje o zasadach działań sportu paraolimpijskiego w Polsce oraz na świecie można uzyskać pod następującymi adresami:


http://www.paralympic.org.pl/

http://szczecin.idn.org.pl/ksistart/


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin