Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

System Tras Rowerowych

Koncepcja systemu tras rowerowych

Koncepcja systemu głównych i lokalnych tras rowerowych jest elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu oraz zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego. Na podstawie dokumentu określane i ustalane będą przebiegi tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu.

Dokument zawiera przebieg głównych tras rowerowych, umożliwiających komunikację międzydzielnicową na obszarze miasta Szczecina oraz lokalnych, będących rozszerzeniem tras głównych, a także podstawowych tras rekreacyjnych. Przez określenie „trasa rowerowa” należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, który obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o małym natężeniu ruchu.

W czasie prac projektowych odbyło się łącznie 16 otwartych spotkań z mieszkańcami, uwagi zbierano zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną.

 ,

udostępnił: Pełnomocnik Prezydenta ds Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej, wytworzono: 2014/05/28, odpowiedzialny/a: Tomasz Loga, wprowadził/a: Loga Tomasz, dnia: 2015/03/24 11:14:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Loga Tomasz 2015/03/24 11:14:03 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2015/03/24 10:39:03 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2015/03/24 10:38:24 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2015/03/24 10:38:08 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2015/03/24 10:37:39 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/10/07 15:12:17 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/10/03 15:18:49 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/10/03 14:14:35 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/10/03 13:40:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/10/01 13:39:06 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/09/29 12:43:58 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/08/13 14:12:58 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/08/11 11:25:57 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/08/11 11:25:22 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/06/12 12:18:11 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/05/30 13:36:48 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/05/30 13:35:43 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/05/28 09:58:55 modyfikacja wartości
Loga Tomasz 2014/05/28 09:50:53 nowa pozycja