Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79360791

Aktualna strona: 5090

Wydrukowano: 0

System Tras Rowerowych

Koncepcja systemu tras rowerowych


Koncepcja systemu głównych i lokalnych tras rowerowych jest elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu oraz zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego. Na podstawie dokumentu określane i ustalane będą przebiegi tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu.

Dokument zawiera przebieg głównych tras rowerowych, umożliwiających komunikację międzydzielnicową na obszarze miasta Szczecina oraz lokalnych, będących rozszerzeniem tras głównych, a także podstawowych tras rekreacyjnych. Przez określenie „trasa rowerowa” należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, który obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o małym natężeniu ruchu.

W czasie prac projektowych odbyło się łącznie 16 otwartych spotkań z mieszkańcami, uwagi zbierano zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną.

 ,


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin