Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA PROJEKTU SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO EDYCJA 2017 PN. „PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA – SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI”Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w SzczecinieInformacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w SzczecinieInformacja w sprawie przydatności wody do kąpieli w miejskich kąpieliskach "Głębokie", "Dziewokilicz", "Dąbie" z dnia 18.10.2018Informacja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do kapieli w miejskich kąpieliskachOBWIESZCZENIEobwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2018 r.Obwieszczenie dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021Obwieszczenie dot. przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Szczecin na lata 2016-2021”Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 10 sierpnia 2016 r. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki NiskoemisyjnejOchrona miejsc bytowania kotów podwórkowychOkresowe oceny jakości wodyProjekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto SczecinSezonowe oceny jakości wody w kąpieliskachTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miasto SzczecinUmieszczanie odchodów zwierzęcych w koszach na śmieciUsprawnienie selektywnej zbiórki papieru i kartonu w celu recyklingu- informacjaWYKAZ NR 3/2015Wynik zapytania ofertowego na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych i chronionych (Część I i II) w styczniu i lutym 2016 Zaprasze do złożenia oferty na „Wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu szkicu usytuowania części ogrodu ROD „PIAST”Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa monitoringu na szczecińskich bulwarach”zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi usuwania pojazdówZaproszenie do składania oferty cenowej na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn."Wykonanie monitoringu wizyjnego na Nabrzeżu Starówka"Zwalczanie szczurów i innych gryzoni