Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przydatność wody do kąpieli na kąpielisku Dziewoklicz , Głębokie i Dąbie Ocena sezonowa wody Głębokie za 2021 r.Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w SzczecinieInformacja w sprawie zmiany decyzji Dyrektora RZGW znak: SZ.RUZ.4210.79-8.2020.AWInformacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w SzczecinieInformacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w SzczecinieInformacja w sprawie przydatności wody do kąpieli w miejskich kąpieliskach "Głębokie", "Dziewokilicz", "Dąbie" z dnia 18.10.2018obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2018 r.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miasto SzczecinZaprasze do złożenia oferty na „Wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu szkicu usytuowania części ogrodu ROD „PIAST”Usprawnienie selektywnej zbiórki papieru i kartonu w celu recyklingu- informacja KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA PROJEKTU SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO EDYCJA 2017 PN. „PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA – SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI”Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn."Wykonanie monitoringu wizyjnego na Nabrzeżu Starówka"Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki NiskoemisyjnejZaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa monitoringu na szczecińskich bulwarach”Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 10 sierpnia 2016 r. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto SczecinObwieszczenie dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021Obwieszczenie dot. przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Szczecin na lata 2016-2021”Wynik zapytania ofertowego na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych i chronionych (Część I i II) w styczniu i lutym 2016 Zaproszenie do składania oferty cenowej na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016WYKAZ NR 3/2015Sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskachInformacja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do kapieli w miejskich kąpieliskachObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Okresowe oceny jakości wodyzaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi usuwania pojazdówOBWIESZCZENIEZwalczanie szczurów i innych gryzoniUmieszczanie odchodów zwierzęcych w koszach na śmieciOchrona miejsc bytowania kotów podwórkowych