Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047966

Aktualna strona: 4263

Wydrukowano: 0

Księga rejestrowa instytucji kultury

Lp. Numer wpisu do rejestru Data wpisu oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury Skrócona nazwa instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora instytucji kultury Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję Akt o utworzeniu instytucji kultury Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1.   1/97   1997/03/13   Dom Kultury "Słowianin"   Słowianin   ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr V/43/85 z dnia 31 stycznia 1985 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXIV/308/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
  1/97   2000/08/28               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/695/2000 r. z dnia 24 lipca 2000 r.  
  1/97   2002/07/15               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIV/1207/02 z dnia 8 lipca 2002 r.  
  1/97   2003/12/08               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/266/03 z dnia 1 grudnia 2003 r.  
  1/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/931/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  1/97   2009/07/27               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIV/869/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.  
  1/97   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1176/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  1/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/535/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  1/97   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/799/13 z dnia 18 marca 2013 r.  
2.   3/97   1997/03/13   Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie   MOK   ul. Goleniowska 67, 70-847 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała DRN w Szczecinie - Dąbiu Nr I/I/64 z dnia 07 stycznia 1964   Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/306/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
  3/97   2000/08/22               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/694/2000 z dnia 24 lipca 2000 r.  
  3/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/935/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  3/97   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1166/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  3/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/533/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  3/97   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/806/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
3.   2/97   1997/03/13   Dom Kultury "13 Muz"   DK "13 Muz"   pl.Żołnierza Polskiego 2, 70-560 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała MRN w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r.   Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/307/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
  2/97   2000/08/22               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/696/2000 r. z dnia 24 lipca 2000 r.  
  2/97   2001/10/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIII/907/2001 r. z dnia 24 września 2001 r.  
  2/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/936/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  2/97   2008/03/14               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVII/444/08 z dnia 14 stycznia 2008 r.  
  2/97   2009/06/01               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/846/09 z dnia 23 marca 2009 r.  
  2/97   2010/06/24               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1168/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  2/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/538/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  2/97   2013/05/06               Uchwała Nr XXVIII/809/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
4.   10/03   2004/01/05   Dom Kultury "Klub Skolwin"   "Klub Skolwin"   ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/264/03 z dnia 01 grudnia 2003 r.   Uchwała Rady Miasta w Szczecin Nr XIII/265/03 z dnia 01 grudnia 2003 r.  
  10/03   2004/04/30               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/333/04 z dnia 15 marca 2004 r.  
  10/03   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/937/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  10/03   2007/07/24               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr IX/273/07 z dnia 14 maja 2007 r.  
  10/03   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1170/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  10/03   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/534/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  10/03   2013/05/06               Uchwała Nr XXVIII/802/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
5.   12/07   2007/01/05   Ośrodek Teatralny Kana   Ośrodek Kana   pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1186/06 z dnia 16 października 2006 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr I/N/14/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.  
  12/07   2010/06/22               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1173/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  12/07   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/540/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  12/07   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/804/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
6.   5/97   1997/03/13   Dom Pracownika Kultury w Szczecinie   DPK   ul. Arkońska 17/18, 71-470 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Zarządzenie Wojewody Szczecińskiego Nr 118/91 z dnia 19 czerwca 1991 r., Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr III/12/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.   
7.   13/09   2009/06/01   "Szczecin 2016"   Szczecin 2016 al. Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/845/09 z dnia 23 marca 2009 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/845/09 z dnia 23 marca 2009 r.  
  13/09   2010/08/22               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1175/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
8.   11/06   2006/04/07   Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie   Muzeum   ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLV/872/05 z dnia 07 listopada 2005 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLV/872/05 z dnia 07 listopada 2005 r.  
  11/06   2006/04/07               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIII/992/06 z dnia 27 marca 2006 r.  
  11/06   2010/06/24               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1172/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  11/06   2011/10/10               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XI/244/11 z dnia 12 września 2011 r.  
  11/06   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XX/578/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.  
  11/06   2013/05/06               Uchwała Nr XXVIII/805/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
9.   9/97   1997/03/13   Szczecińska Agencja Artystyczna   Agencja   al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Prezydium WRN w Szczecinie Nr XXXVII/401/60 z dnia 27 października 1960 r.; Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/587/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
  9/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/929/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  9/97   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1171/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  9/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/532/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  9/97   2013/05/06               Uchwała Nr XXVIII/803/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
10.   8/97   1997/03/13   Teatr Współczesny   Teatr   ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 33/75 z dnia 02 października 1975 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/586/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
  8/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/933/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  8/97   2010/06/24               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1169/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  8/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/537/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  8/97   2013/05/06               Uchwała Nr XXVIII/800/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
11.   7/97   1997/03/13   Teatr Lalek "Pleciuga"   Teatr Lalek   pl. Teatralny 1, 71-405 Szczeicn   Gmina Miasto Szczecin     Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie KL-1-73-58 z dnia 16 maja 1958 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/585/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
  7/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/932/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  7/97   2010/05/27               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1167/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  7/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/531/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  7/97   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/801/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
12.   6/97   1997/03/13   Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie   Filharmonia   ul. Małopolska 48, 70 - 515 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki Nr 154 z dnia 15 grudnia 1953 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 04 marca 1994 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/584/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
  6/97   2006/03/21   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie             Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/930/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  6/97   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1174/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  6/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/539/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  6/97   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/808/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
13.   4/97   1997/03/13   Miejska Biblioteka Publiczna   MBP   ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr X/102/95 z dnia 20 marca 1995 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr X/102/95 z dnia 20 marca 1995 r.  
  4/97   1998/06/20               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/636/98 z dnia 15 czerwca 1998 r.  
  4/97   1999/01/04               Uchwała Rady Miasta Szczecin nr III/11/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.  
  4/97   2000/08/22               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/693/00 z dnia 24 lipca 2000 r.  
  4/97   2006/03/21               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/934/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
  4/97   2006/08/10               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LVII/1068/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.   
  4/97   2010/07/02               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1165/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
  4/97   2012/07/23               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/536/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
  4/97   2013/05/06               Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/807/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
14.   14/12   2012/11/02   Trafostacja Sztuki w Szczecinie   Trafostacja Sztuki   ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin   Gmina Miasto Szczecin     Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/517/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/517/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin