Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Księga rejestrowa instytucji kultury

Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru Nazwa instytucji Skrócona nazwa instytucji Oznaczenie organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutu
1/97   1997/03/13   Dom Kultury "Słowianin"   Słowianin   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr V/43/85 z dnia 31 stycznia 1985 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXIV/308/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
1/97   2000/08/28           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/695/2000 r. z dnia 24 lipca 2000 r.  
1/97   2002/07/15           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIV/1207/02 z dnia 8 lipca 2002 r.  
1/97   2003/12/08           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/266/03 z dnia 1 grudnia 2003 r.  
1/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/931/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
1/97   2009/07/27           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIV/869/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.  
1/97   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1176/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
1/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/535/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
1/97   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/799/13 z dnia 18 marca 2013 r.  
3/97   1997/03/13   Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie   MOK   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała DRN w Szczecinie - Dąbiu Nr I/I/64 z dnia 07 stycznia 1964   Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/306/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
3/97   2000/08/22           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/694/2000 z dnia 24 lipca 2000 r.  
3/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/935/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
3/97   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1166/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
3/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/533/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
3/97   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/806/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
2/97   1997/03/13   Dom Kultury "13 Muz"   DK "13 Muz"   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała MRN w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r.   Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/307/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.  
2/97   2000/08/22           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/696/2000 r. z dnia 24 lipca 2000 r.  
2/97   2001/10/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIII/907/2001 r. z dnia 24 września 2001 r.  
2/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/936/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
2/97   2008/03/14           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVII/444/08 z dnia 14 stycznia 2008 r.  
2/97   2009/06/01           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/846/09 z dnia 23 marca 2009 r.  
2/97   2010/06/24           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1168/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
2/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/538/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
2/97   2013/05/06           Uchwała Nr XXVIII/809/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
10/03   2004/01/05   Dom Kultury "Klub Skolwin"   "Klub Skolwin"   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/264/03 z dnia 01 grudnia 2003 r.   Uchwała Rady Miasta w Szczecin Nr XIII/265/03 z dnia 01 grudnia 2003 r.  
10/03   2004/04/30           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/333/04 z dnia 15 marca 2004 r.  
10/03   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/937/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
10/03   2007/07/24           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr IX/273/07 z dnia 14 maja 2007 r.  
10/03   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1170/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
10/03   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/534/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
10/03   2013/05/06           Uchwała Nr XXVIII/802/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
12/07   2007/01/05   Ośrodek Teatralny Kana   Ośrodek Kana   Gmina Miasto Szczecin, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1186/06 z dnia 16 października 2006 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr I/N/14/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.  
12/07   2010/06/22           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1173/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
12/07   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/540/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
12/07   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/804/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
5/97   1997/03/13   Dom Pracownika Kultury w Szczecinie   DPK   Gmina Miasto Szczecin   Zarządzenie Wojewody Szczecińskiego Nr 118/91 z dnia 19 czerwca 1991 r., Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr III/12/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.   
13/09   2009/06/01   "Szczecin 2016"   Szczecin 2016 Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/845/09 z dnia 23 marca 2009 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXIII/845/09 z dnia 23 marca 2009 r.  
13/09   2010/08/22           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1175/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
11/06   2006/04/07   Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie   Muzeum   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLV/872/05 z dnia 07 listopada 2005 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLV/872/05 z dnia 07 listopada 2005 r.  
11/06   2006/04/07           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIII/992/06 z dnia 27 marca 2006 r.  
11/06   2010/06/24           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1172/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
11/06   2011/10/10           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XI/244/11 z dnia 12 września 2011 r.  
11/06   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XX/578/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.  
11/06   2013/05/06           Uchwała Nr XXVIII/805/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
9/97   1997/03/13   Szczecińska Agencja Artystyczna   Agencja   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Prezydium WRN w Szczecinie Nr XXXVII/401/60 z dnia 27 października 1960 r.; Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/587/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
9/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/929/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
9/97   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1171/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
9/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/532/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
9/97   2013/05/06           Uchwała Nr XXVIII/803/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
8/97   1997/03/13   Teatr Współczesny   Teatr   Gmina Miasto Szczecin   Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 33/75 z dnia 02 października 1975 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/586/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
8/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/933/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
8/97   2010/06/24           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1169/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
8/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/537/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
8/97   2013/05/06           Uchwała Nr XXVIII/800/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.   
7/97   1997/03/13   Teatr Lalek "Pleciuga"   Teatr Lalek   Gmina Miasto Szczecin   Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie KL-1-73-58 z dnia 16 maja 1958 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 1993 r   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/585/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
7/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/932/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
7/97   2010/05/27           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1167/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
7/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/531/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
7/97   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/801/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
6/97   1997/03/13   Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie   Filharmonia   Gmina Miasto Szczecin   Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki Nr 154 z dnia 15 grudnia 1953 r. oraz Porozumienie między Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 04 marca 1994 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/584/98 z dnia 25 maja 1998 r.  
6/97   2006/03/21   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie         Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/930/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
6/97   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1174/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
6/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/539/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
6/97   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/808/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
4/97   1997/03/13   Miejska Biblioteka Publiczna   MBP   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr X/102/95 z dnia 20 marca 1995 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr X/102/95 z dnia 20 marca 1995 r.  
4/97   1998/06/20           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/636/98 z dnia 15 czerwca 1998 r.  
4/97   1999/01/04           Uchwała Rady Miasta Szczecin nr III/11/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.  
4/97   2000/08/22           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII/693/00 z dnia 24 lipca 2000 r.  
4/97   2006/03/21           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/934/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.  
4/97   2006/08/10           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LVII/1068/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.   
4/97   2010/07/02           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1165/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
4/97   2012/07/23           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/536/12 z dnia 04 czerwca 2012 r.  
4/97   2013/05/06           Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVIII/807/13 z dnia 18 marca 2013 r.   
14/12   2012/11/02   Trafostacja Sztuki w Szczecinie   Trafostacja Sztuki   Gmina Miasto Szczecin   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/517/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.   Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/517/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r