Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73206762

Aktualna strona: 19667

Wydrukowano: 0

Rejestr działalności regulowanej
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:SUEZ Polska Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Numer identyfikacji podatkowej NIP:5260029173
Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:010395344
Określenie rodzaju odbieranych odpadów:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 11*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
Numer rejestrowy:1/2018 wpisano 16.04.2018 r. Wykreslono 26 wrzesnia 2018 r. na wniosek
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin