Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Rejestr działalności regulowanej
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:ZPHG Jumar Julian Maruszewski w spadku zarządca sukcesyjny Małgorzata Maruszewska ul. Długa 20 71-006 Mierzyn
Numer identyfikacji podatkowej NIP:852-030-00-66
Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:005480507
Określenie rodzaju odbieranych odpadów:20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
Numer rejestrowy:7/2012