Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Rejestr działalności regulowanej
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:REMONDIS Pólnoc sp. z o. o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
Numer identyfikacji podatkowej NIP:5272353258
Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:017356092
Określenie rodzaju odbieranych odpadów:150101, 150102, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 150107, 15 01 09, 150110*, 150111*, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
Numer rejestrowy:3/2015 zmiana nazwy firmy na wniosek z dnia 16.08.2018 r.WYKREŚLONO NA WNIOSEK W DNIU 18.03.2020 r