Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Postepowanie w sprawie wydania decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


Nasz znak: WGKIOŚ/II/AL/7642/2/10                                                                                         Szczecin, 19.11.2010r.
UNP: 63569/WGKiOŚ/IV/10                                                                                                                             

ZAWIADOMIENIESprawa: - Zakład Przetwórstwa Ryb Seamor Sp. z o.o., położonej przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie eksploatowanej przez Seamor International Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy pl. Batorego 4


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. –Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 10.11.2010r. wpłynął wniosek Seamor International Ltd Sp. z o.o. o wydanie decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie.
 

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w dniach 23.11.2010r. - 07.12.2010r. w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 4.


Zainteresowane osoby mogą składać wnioski i uwagi pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, sala 62, stanowisko nr 46.
 


Data wygaśnięcia: 08.12.2010

udostępnił: WGKiOS UM Szczecin, wytworzono: 2010/11/22, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2011/06/14 10:44:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2011/06/14 10:44:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2010/11/22 10:28:30 nowa pozycja