Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo


OBWIESZCZENIE

WOŚ.III.7440.7.2016.ZZ                                                                                                                                           Szczecin, dnia20 lipca2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

                Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.)

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Zawiadamia

 

o wszczęciu, na wniosek Przedsiębiorstwa Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o., działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo (Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13)”. Projektowane roboty geologiczne prowadzone będą na nieruchomościach gruntowych znajdujących się na stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia wykazie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 i art. 79 § 2 KPA strony mają w każdym stadium postępowania prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również braniu udziału w przeprowadzeniu dowodu.

                W związku z powyższym proszę o zgłaszanie ewentualnych wniosków, w terminie 7 dnia od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, na podany niżej adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony Środowiska ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel.91 44-10-220, e-mail: zzakrzewski@wzp.pl.

 Otrzymują:

  1. PrzedsiębiorstwoGeotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o.
  2. a/a.

 Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej
    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
  2. Tablice ogłoszeń oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędów (otrzymują):
  3. Urząd Miasta Szczecin
  4. Urząd Gminy Kołbaskowo

 

Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak: WOŚ.III.7440.7.2016.ZZ
z dnia 20 lipca2016 r. Położenie administracyjne nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie objęte „Projektemrobót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo (Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13)” w powieciegoleniowskim w województwie zachodniopomorskim:

 

 

Nr działki

Obręb

Gmina

4

Pogodno
150

m. Szczecin

2/2

Pogodno
150

m. Szczecin

2/2

Śródmieście
70

m. Szczecin

3

Pogodno
150

m. Szczecin

47/12

Ustowo
0019

gm. Kołbaskowo

47/13

Ustowo
0019

gm. Kołbaskowo

51/3

Ustowo
0019

gm. Kołbaskowo

52/5

Ustowo
0019

gm. Kołbaskowo

52/4

Ustowo
0019

gm. Kołbaskowo

5/95

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

34

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

35

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

36

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

44

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

9

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

6

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

7/2

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

24

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

38

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

10/14

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

33/8

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

303/2

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

3/157

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

12/6

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

12/8

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

16/3

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

40/1

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

13/3

Przecław
0012

gm. Kołbaskowo

49/1

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

426/10

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

14

Kołbaskowo
0012

gm. Kołbaskowo

112

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

78

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

79/1

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

79/2

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

79/3

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

79/4

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

79/9

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

80/1

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

80/2

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

81

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

84

Kołbaskowo 0006

gm. Kołbaskowo

89/1

Siadło Górne
0016

gm. Kołbaskowo

258/1

Moczyły
0009

gm. Kołbaskowo

258/2

Moczyły
0009

gm. Kołbaskowo

258/3

Moczyły
0009

gm. Kołbaskowo


Data wygaśnięcia: 01.08.2016

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2016/07/25, odpowiedzialny/a: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadził/a: Maja Podsiadło, dnia: 2016/07/25 11:03:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maja Podsiadło 2016/07/25 11:03:27 modyfikacja wartości
Maja Podsiadło 2016/07/25 11:02:32 nowa pozycja