Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 274, 276/104, 276/105, 276/106, 276/139, 276/141, 276/173, 276/176, 276/25, 276/90, 276/97, 276/97, 276/142 w Mierzynie,


OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Dobra

zawiadamia Strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-uslugowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 274, 276/104, 276/105, 276/106, 276/139, 276/141, 276/173, 276/176, 276/25, 276/90, 276/97, 276/142 w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie”. Wnioskodawcą jest Mayland Real Estate Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Jednocześnie zawładamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Dobra wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Szczecinie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Ze złożonym wnioskiem Strony mogą zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu, w Wydziale ds. Ochrony Srodowiska Urzędu Gminy Dobra, przy ul. Granicznej 31 w Dobrej. Urząd czynny: poniedziałek 8 30-16 30, środa - czwartek 700-1500 . Telefon kontaktowy: 91-311-38-40.

Łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stosuje się przepis art. 49 SS 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zgodnie z którym Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, Inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Data wygaśnięcia: 24.06.2022

Załączniki:

udostępnił: Wójt Gminy Dobra za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/06/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2022/06/10 08:23:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2022/06/10 08:23:09 nowa pozycja