Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Przebudowa biurowca Piastów Office center w zakresie agregatów prądotwórczych - inf. o wydanej decyzji srodowiskowej


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.10.2019.JS.7                                            

UNP:53133/WOŚr/-XLV/19

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 8 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

 

Na wniosek  Realkapital Szczecin II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 7  Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia   7 października 2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.10.2019.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa obiektu biurowego Piastów Office Center
w zakresie instalacji systemu agregatów prądotwórczych,
dz. nr 6, obręb 2156 Szczecin, al. Piastów 30”

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami oraz opiniami właściwych organów, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.

 

 


Data wygaśnięcia: 07.11.2019

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2019/10/08, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2019/10/08 11:02:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2019/10/08 11:02:53 nowa pozycja