Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin 2020/2021

Informacja na temat Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
przyznanych przez Prezydenta Miasta Szczecin uczniom i studentom szczecińskich szkół i uczelni wyższych za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2020/2021


Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są raz w roku uczniom i studentom szczecińskich szkół artystycznych wszystkich typów, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.
Tegoroczne Stypendia Artystyczne przyznane zostały na posiedzeniu Komisji Stypendialnej, która obradowała zdalnie w dniach 13 i 21 października br. Komisja oceniała dorobek artystyczny kandydatów uzyskany w terminie od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku. Pod uwagę brane były osiągnięcia artystyczne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym a także aktywność młodych artystów w Szczecinie.
Komisja Stypendialna rozpatrzyła 71 wniosków i wytypowała 35 kandydatów:
- 11 studentów Akademii Sztuki w Szczecinie;
- 3 uczniów z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego;
- 9 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego;
- 8 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego;
- 3 uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego;
- 1 uczennicę z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni.
Wybór Komisji Stypendialnej został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Łączna kwota przeznaczona w 2021 roku w budżecie Wydziału Kultury na stypendia artystyczne wynosi 100 000 zł. Stypendia mają charakter nagrody pieniężnej wypłacanej jednorazowo. Tegoroczna wysokość stypendium wynosi 2.857,14 zł.
 

Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2021/11/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Bukowiecka, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2021/11/22 11:31:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2021/11/22 11:31:20 nowa pozycja