Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79516301

Aktualna strona: 11244

Wydrukowano: 794

Ślady przeszłości - Uczniowie adaptują zabytki


Program Ślady Przeszłości – Uczniowie adoptują zabytki, narodził się w 2001 roku jako wspólne przedsięwzięcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Dzieci i młodzież, uczestniczący w programie edukacyjnym Ślady Przeszłości, poszukują zabytkowych obiektów w swoim regionie, szczególnie tych zapomnianych i zaniedbanych, poznają ich historię oraz podejmują się opieki nad nimi. Starają się także przywrócić pamięć o tych miejscach i ludziach, którzy są z nimi związani.

Program Ślady Przeszłości został przygotowany z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Może być realizowany na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii, polskiego, plastyki, a także na zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Podjęte działania mogą stać się tradycją szkoły.
Program pozwala stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą odkrywać swoje pasje i uczyć się historii w ciekawy i atrakcyjny dla nich sposób. Wielu z uczestników rozpoznaje w sobie ducha odkrywcy, badacza. Ważnym czynnikiem jest duża samodzielność młodzieży w podejmowaniu decyzji co do wyboru tematów i obiektów badań oraz różnych form poznawania ich historii i prezentowania na szerszym forum.

W ostatnich latach Małgorzata Jakóbik i Elwira Wolender - pracownice BMKZ, inicjowały oraz wspierały merytorycznie działania edukacyjne, m.in. pierwsze szczecińskie projekty realizowane w ramach programu Ślady przeszłości – Uczniowie adoptują zabytki.
Pracownicy biura prowadzili spotkania z młodzieżą, nauczycielami i opiekunami, opowiadając im o założeniach programu, przekazując wiedzę o zabytkach i możliwościach ich ochrony, zapraszając na pokazy lokalnych koordynatorów i osoby realizujące projekty.

W 2004 r. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie przejęli w opiekę ruiny dawnej wieży widokowej Quistorpa w Lasku Arkońskim.

W dniu 16 kwietnia 2004 r. miała miejsce uroczysta inauguracja projektu adopcji ruin wieży widokowej Quistorpturm.

W ramach realizacji projektu uczniowie prowadzili drobne prace porządkowe wokół ruin wieży, organizowali spotkania i przedstawienia, w atrakcyjny sposób prezentujące historię obiektu i terenu. 

 

Pamiątkowy znaczek z uroczystej inauguracji projektu  

 

W dniu 9 listopada 2006 r. odbyła się uroczysta ceremonia oddania uczniom Gimnazjum nr 15 w Szczecinie, pamiątek kultury materialnej, znajdujących się na terenie Podjuch i Puszczy Bukowej. Młodzież przejęła w opiekę historyczne mostki i przepusty na strumieniach w Puszczy Bukowej, pomnik Carla Friedricha Meyera – historyka, geografa, opiekuna szlaków turystycznych w Puszczy Bukowej, pomnik ofiar katastrofy lotniczej z lat 30-tych XX w., oraz park i lapidarium przy ul. Sąsiedzkiej.

Pod okiem opiekunów uczniowie systematycznie inwentaryzują historyczne obiekty i trasy turystyczne Puszczy Bukowej, organizują spotkania z dawnymi mieszkańcami Podjuch, zbierają i rozpowszechniają wiedzę o swojej dzielnicy, jej historii, mieszkańcach, zabytkach.

 

 

Uroczystość przekazania zabytków w opiekę uczniom Gimnazjum nr 15 w Szczecinie

 

 

Szczegóły dotyczące programu Ślady przeszłości oraz prowadzonych projektów można znaleźć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/

Ponadto podstawowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, kontaktując się z  Małgorzatą Jakóbik lub  Elwirą Wolender.

Zachęcamy do udziału w programie!


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin