Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79583731

Aktualna strona: 6812

Wydrukowano: 0

Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków


NAJWAŻNIEJSZE PRACE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

Dotacja może być udzielona zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.(Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) na prace obejmujące:

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin