Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69924097

Aktualna strona: 7119

Wydrukowano: 590

Ewidencja pomników, akcentów rzeźbiarskich, tablic i miejsc pamięci

Nazwa:Pomnik Kornela Ujejskiego
Autor:Antoni Popiel, H.Perier
Rok powstania:1901
Materiał:granit, brąz
Wymiary:wys, całkowita ok.450cm, wys. popiersia ok.120cm
Opis lokalizacji:Plac Zwycięstwa - na wys. ul.Kaszubskiej

Na cokole napisy - od frontu: "Kornel Ujejski", na odwrocie: "Narodzie mój bądź szczęśliwy". Sygnatura na tylnej stronie popiersia : "A.Popiel 1901r." Na wykonanej z brązu karcie połączonej w jedną kompozycję z lirą i kajdanami, znajduje się napis: "Chorał". Jest to tytuł najbardziej znanego utworu K.Ujejskiego, który w okresie niewoli pełnił funkcję hymnu narodowego.

1.Leopoliana.Pomniki (Aleksandra Fredry dłuta l.Marconiego oraz projektowane A.Mickiewicza i K.Ujejskiego)."Echo muzyczne, teatralne, artystyczne, 1897, nr42, s.497, Warszawa 2.Pomnik Kornela Ujejskiego "Czas", 1897, nr 231 (9X), s.2, nr 280 (7 XII),s.3 3."Pomnik K.Ujejskiego we Lwowie dłuta A.Popiela", Kurier Warszawski, 1901 nr 141 (23V0, s.4, nr17 s.136; 4."Nowe pomniki.Odsłoniecie pomnika we Lwowie, "kalendarz warszawski Józefa Ung", 1903,s.85Z. 5.Z.Wójcicka,"Pomnik Kornela Ujejskiego", Spojrzenia, Głos Szczeciński nr 46 z XII 1981r. 6.ław."Najstarszy polski pomnik Szczecina",Kurier Szczeciński , 18-20 września 1987, nr 181, s.8-9. 7.A.Babiński, Szczecin mało znany, Szczecin 2000, s.41 8.Z.Wójcicka, "Podróż Kornela Ujejskiego ze Lwowa do Szczecina", Pogranicza, 2003,nr1,s.120-124. 9.Janusz Ławrynowicz,Zapomniany romantyk w porcie, Kurier Szczeciński, 20 stycznia 2006r. str.17. 10.Łukasz Skubisz "Pomniki współczesnego Szczecina", praca magisterska US, Szczecin 2005, s.28-30.

Teren zielony na którym usytuowany jest pomnik jest w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
Stan zachowania:dobry, uzupełnienia wymaga ułamana karta Chorału i lira

Pomnik Kornela Ujejskiego , wykonany przez Antoniego Popiela ( popiersie) i H.Periera (postument) zostal odsłoniety we Lwowie 08 grudnia 1901r. Stanął przy ul.Akademickiej. W 1950 roku władze radzieckie przekazały Polsce lwowskie pomniki, m.in. Aleksandra Fredry i Kornela Ujejskiego. Pomniki te trafiły do składnicy w Willanowie - oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Dopiero w 1956 roku, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki,  pomnik Ujejskiego trafił do Szczecina. Prowdopodobnie przywieziono go 27 listopada, a zostal ustawiony przed 22 grudnia 1956r.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin