Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

CRONIMET PL sp. z o. o. sprostowanie WGKiOŚ-II.6233.18-1.2016.LR 17.03.2016 r.

                                                                                         Szczecin, 17 marca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.18-1.2016.LR

UNP: 12852/WGKiOŚ/-XXVII/16

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

 

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26.02.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.18.2016.LR – zezwolenie na pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów , wydanej na rzecz CRONIMET PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kłopot 10A 88-100 Inowrocław, KRS 154675, REGON: 092500350, NIP: 5562304251 w następujący sposób:

 

I.W punkcie IV decyzji prostuję następujące rodzaje odpadów przewidzianych do magazynowania:

  1. w wierszu  pierwszym w kolumnie pierwszej

jest: 01 03 03                          powinno być: 01 03 81,

 

  1. w wierszu czwartym w kolumnie pierwszej:

jest: 20 10 10                          powinno być: 20 01 01.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania  błędu pisarskiego w decyzji z dnia 26.02.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.18.2016.LR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

  1. CRONIMET PL sp. z o. o.

Kłopot 10A

88-10o Inowrocław

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:15:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:15:12 nowa pozycja