Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TIMBEREC SP. Z O. O. WGKiOŚ-II.6233.121-1.2016.LR 06.03.2017 r.

                                                                                         Szczecin, 06 marca 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.121-1.2016.LR

UNP: 1830/WGKiOŚ/-XXXVII/17

 

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

 

sprostować z urzędu  oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09.02.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.121.2016.LR – zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydanej na rzecz TIMBEREC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej nr 49, KRS 628407, REGON: 365002364, NIP: 7010597606 w następujący sposób:

 

I.W punkcie II decyzji

  1. prostuję powierzchnię nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność związana z przetwarzaniem odpadów:

jest 2 2090,56 m2             powinno być: 2 209,56 m2

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 09.02.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.121.2016.LR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

  1. TIMBEREC sp. z o. o.

ul. Mokotowska 49

00-542 Warszawa

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:54:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:54:33 nowa pozycja