Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PRECIUS B. Krzemiński WGKiOŚ-II.6233.134.2016.LR 22.12.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 22 grudnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.134.2016.LR

UNP: 78691/WGKiOŚ/-XXXVII/16

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.82.2013.LR, zezwalającą na zbieranie  i przetwarzanie odpadów, wydaną na rzecz Bartosza Krzemińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PRECIUS” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grota – Roweckiego nr 10/7, REGON 320311181, NIP 8522133520 w następujący sposób:

 

  1. Zmieniam miejsce siedziby Przedsiębiorcy na: 70-010 Szczecin ul. Szczawiowa 54A.
  2. W punkcie I. ww decyzji zmieniam dozwoloną ilość przetwarzanych odpadów 15 01 03 – opakowania z drewna w ciągu roku na 750,00 Mg/rok.
  3. W punkcie II. decyzji zmieniam miejsce zbierania i przetwarzania odpadów na: Szczecin ul. Szczawiowa 54A (część działki nr 3/73 obręb 1063) o powierzchni ok. 680,0 m2.

 

  1. W punkcie III. decyzji zmieniam miejsce magazynowania odpadów na: Szczecin ul. Szczawiowa 54A (cześć działki nr 3/73 obręb 1063)

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

  1. Decyzja niniejsza obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez zmianę ilości przetwarzanych odpadów oraz zmianę miejsca siedziby firmy oraz prowadzonej działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Bartosz Krzemiński „PRECIUS”

ul. Szczawiowa

70-807 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/03/15, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2022/03/15 12:35:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2022/03/15 12:35:19 nowa pozycja