Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

RECYKLER Piotr Żywot WGKiOś-II.6233.68.2016.LR 28.06.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 28 czerwca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.68.2016.LR

UNP 39263/WGKiOŚ/-XXXIII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21)

 oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Piotra Żywota, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RECYKLER Piotr Żywot z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szosa Stagradzka 38-40, REGON: 320292176, NIP: 8531410344, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Piotrowi Żywotowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

 

 

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

 

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

 

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

 

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

 

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

 

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

 

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

 

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

 

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

 

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

 

01 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

01 04 07*

Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

 

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

 

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

 

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

 

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

 

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

 

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

 

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

 

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

 

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

 

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje  niebezpieczne

 

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

 

01 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

 

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

 

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

 

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 

01 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

 

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca 

 

02 01 03

Odpadowa masa roślinna 

 

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 

02 01 06

Odchody zwierzęce

 

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

 

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

 

02 01 10

Odpady metalowe

 

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne

 

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

 

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

 

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

 

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

 

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

 

02 02 03

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

 

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

 

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

 

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

 

02 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

 

02 03 02

Odpady konserwantów

 

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

 

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

 

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

 

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych 

 

02 03 82

Odpady tytoniowe

 

02 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 04 01 

Osady z oczyszczania i mycia buraków

 

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

 

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 04 80

Wysłodki

 

02 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

 

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 05 80

Odpadowa serwatka

 

02 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 

02 06 02

Odpady konserwantów

 

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 

 

02 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

 

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

 

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

 

02 07 04

Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa 

 

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

 

02 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

03 01 01

Odpady kory i korka

 

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 

 

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

 

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

 

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

 

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 

 

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

03 03 01

Odpady z kory i drewna

 

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

 

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

 

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

 

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

 

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

 

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

 

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

 

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

 

03 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

 

04 01 02

Odpady z wapnienia

 

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

 

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

 

04 01 05

Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu

 

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

04 01 07

Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 

 

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

 

04 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

 

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

 

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

 

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

 

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

 

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

 

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

 

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

 

04 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

05 01 02*

Osady z odsalania

 

05 01 03*

Osady z dna zbiorników 

 

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

 

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

 

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 

 

05 01 07*

Kwaśne smoły

 

05 01 08*

Inne smoły

 

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

 

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

 

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

 

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

 

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

 

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

 

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

 

05 01 17

Bitum

 

05 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

05 06 01*

Kwaśne smoły

 

05 06 03*

Inne smoły

 

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

 

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

 

05 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

05 07 01*

Osady zawierające rtęć 

 

05 07 02

Odpady zawierające siarkę 

 

05 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

 

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

 

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

 

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy 

 

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy 

 

06 01 06*

Inne kwasy

 

06 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

 

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

 

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

 

06 02 05*

Inne wodorotlenki

 

06 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

 

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

 

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

 

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

 

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

 

06 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 04 03*

Odpady zawierające arsen 

 

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć 

 

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie 

 

06 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

 

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

 

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

 

06 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

 

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

 

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

 

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

 

06 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

 

06 08 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 09 02

Żużel fosforowy

 

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

 

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 

 

06 09 80

Fosfogipsy

 

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

06 09 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

06 10 99

Inne nie wymienione odpady

 

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

 

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

 

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

 

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

 

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazaowy

 

06 11 99 

Inne nie wymienione odpady

 

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

 

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

 

06 13 03

Czysta sadza

 

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

 

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

 

06 13 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

 

07 01 80

Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

 

07 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

 

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

 

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

 

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

 

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

 

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

 

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

 

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

 

07 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

 

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

 

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

 

07 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

 

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 

 

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

 

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

 

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

 

07 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

 

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

 

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

 

07 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste 

 

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

 

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

 

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

 

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

 

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

 

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

 

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

 

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

 

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

 

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

08 02 01

Odpady proszków powlekających

 

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

 

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

 

08 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

08 03 07 

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

 

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

 

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 

 

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

 

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

 

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

 

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

 

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

 

08 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

 

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

 

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

 

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

 

08 04 17*

Olej żywiczny

 

08 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

 

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

 

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 

 

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

 

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

 

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

 

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

 

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

 

09 01 08

Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

 

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

 

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

 

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 

 

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

 

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

 

09 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

 

10 01 03 

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

 

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

 

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

 

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

 

10 01 09*

Kwas siarkowy

 

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

 

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

 

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

 

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

 

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

 

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

 

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

 

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

 

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

 

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

 

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

 

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

 

10 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

 

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów 

 

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

 

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

 

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

 

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

 

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

 

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

 

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

 

10 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 03 02

Odpadowe anody

 

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

 

10 03 05

Odpady tlenku glinu

 

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

 

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

 

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 

10 03 16

Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15

 

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

 

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

 

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

 

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

 

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

 

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

 

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

 

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

 

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

 

10 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

 

10 04 02*

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

 

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

 

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

 

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

 

10 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

 

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

 

10 05 04

Inne cząstki i pyły

 

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

 

10 05 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

 

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

 

10 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

 

10 06 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

 

10 06 04

Inne cząstki i pyły

 

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

 

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

 

10 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

10 07 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 07 04

Inne cząstki i pyły

 

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 

 

10 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 08 04

Cząstki i pyły

 

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

10 08 09

Inne żużle

 

10 08 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 

10 08 11

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

 

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

 

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

 

10 08 14

Odpadowe anody

 

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

 

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

 

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

 

10 08 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 09 03

Żużle odlewnicze

 

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

 

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

 

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

 

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

 

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

 

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

 

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

 

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

 

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

 

10 09 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

 

10 10 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

 

10 10 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

 

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

 

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

 

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

 

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

 

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

 

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

 

10 10 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

 

10 11 05

Cząstki i pyły

 

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

 

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

 

10 11 11*

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

 

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

 

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

 

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

 

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

 

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

 

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

 

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

 

10 11 81*

Odpady zawierające azbest

 

10 11 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

10 12 03

Cząstki i pyły

 

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 12 06

Zużyte formy

 

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

 

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

 

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

 

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

 

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

 

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

 

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

10 13 09*

Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 

 

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

 

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

 

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

 

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

 

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

 

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

 

10 13 82

Wybrakowane wyroby

 

10 13 99

Inne nie wymienione odpady

 

10 14 01*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

 

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

 

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

 

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

 

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

 

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

 

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

 

10 80 99

Inne nie wymienione odpady

 

11 01 05*

Kwasy trawiące

 

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

 

11 01 07*

Alkalia trawiące

 

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

 

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

 

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

 

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

 

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

 

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

 

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

 

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

 

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

11 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 

 

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

 

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

 

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

 

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

11 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

 

11 03 02*

Inne odpady

 

11 05 01

Cynk twardy

 

11 05 02

Popiół cynkowy

 

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

11 05 04*

Zużyty topnik

 

11 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

 

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

 

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

 

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 

 

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

 

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

 

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

 

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

 

12 01 13

Odpady spawalnicze

 

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

 

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

 

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

 

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

 

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 

 

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

 

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

 

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

 

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

 

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

 

13 01 01*

Oleje hydrauliczne zawierające PCB 

 

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 01 05*

Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

 

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

 

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

 

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

 

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

13 03 01*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

 

13 03 06*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

 

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 

 

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

 

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

 

13 04 01*

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

 

13 04 02*

Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

 

13 04 03*

Oleje zęzowe ze statków morskich

 

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

 

13 05 03*

Szlamy z kolektorów

 

13 05 06*

Olej z odwadniania olejów w separatorach

 

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

 

13 05 08*

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

 

13 07 02*

Benzyna

 

13 07 03*

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

 

13 08 01*

Szlamy lub emulsje z odsalania

 

13 08 02*

Inne emulsje

 

13 08 80

Zaolejone odpady stałe ze statków

 

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

 

14 06 01*

CFC, HCFC, HFC

 

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 

14 06 04*

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

 

14 06 05*

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

 

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

16 01 03

Zużyte opony

 

16 01 07*

Filtry olejowe

 

16 01 08*

Elementy zawierające rtęć

 

16 01 09*

Elementy zawierające PCB

 

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

 

16 01 11*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

 

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 

16 01 13*

Płyny hamulcowe

 

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

 

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

 

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

 

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 

16 01 20

Szkło

 

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

 

16 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

16 02 09*

Transformatory i kondensatory zawierające PCB

 

16 02 10*

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

 

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 

16 02 12*

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

 

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

 

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

 

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 

16 04 01*

Odpadowa amunicja

 

16 04 02*

Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

 

16 04 03*

Inne materiały wybuchowe

 

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

 

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

 

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

 

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

 

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

 

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

 

16 07 99

Inne nie wymienione odpady

 

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

 

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki

 

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

 

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

 

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

 

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

 

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

 

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

 

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

 

16 09 04*

Inne nie wymienione substancje utleniające

 

16 10 01*

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

 

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

 

16 10 03*

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

 

16 10 04

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

 

16 11 01*

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

 

16 11 03*

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

 

16 11 05*

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

 

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

 

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

 

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

 

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

 

17 02 01

Drewno

 

17 02 02

Szkło

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

 

17 03 01*

Asfalt zawierający smołę

 

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

 

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

 

17 03 80

Odpadowa papa

 

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

 

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

 

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

 

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

 

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

 

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

 

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

17 06 05*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

 

17 08 01*

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

 

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

 

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

i 17 09 03

 

19 01 05*

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 01 06*

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 01 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 01 10*

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

 

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

19 01 13*

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

 

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

 

19 01 15*

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

 

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

 

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

 

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

 

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

 

19 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

 

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

 

19 02 05*

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

 

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

 

19 02 07*

Oleje i koncentraty z separacji

 

19 02 08*

Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

 

19 02 09*

Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

 

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

 

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

19 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane

 

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

 

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

 

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

 

19 04 01

Zeszklone odpady

 

19 04 02*

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 04 03*

Nie zeszklona faza stała

 

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

 

19 05 01

Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

 

19 05 02

Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

 

19 05 03

Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

 

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

19 06 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 08 01

Skratki

 

19 08 02

Zawartość piaskowników

 

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

 

19 08 08*

Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

 

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

 

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

 

19 08 11*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

 

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

 

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

 

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

 

19 08 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

 

19 09 02

Osady z klarowania wody

 

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

 

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

 

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

 

19 09 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 

 

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

 

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

 

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

 

19 11 01*

Zużyte filtry iłowe 

 

19 11 02*

Kwaśne smoły

 

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe

 

19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

 

19 11 05*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

 

19 11 07*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

 

19 11 99

Inne nie wymienione odpady

 

19 12 01

Papier i tektura

 

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

19 12 05

Szkło

 

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 

19 12 08

Tekstylia

 

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

 

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

 

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

 

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

 

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

 

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

 

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

 

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

 

19 13 07*

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

 

19 13 08

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

 

20 01 01

Papier i tektura

 

20 01 02

Szkło

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

20 01 13*

Rozpuszczalniki

 

20 01 14*

Kwasy

 

20 01 15*

Alkalia

 

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

 

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

 

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

 

 

 

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 13

 (dz. nr 66/4) o powierzchni 1 800 m2.

 

 

       
 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenie przy ul. Narzędziowej 13 w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, w budynku magazynowym lub na utwardzonym placu magazynowym, luzem i w  kontenerach, pojemnikach, beczkach plastikowych i metalowych, koszach, pojemnikach na odpady, zbiornikach typu mauzer, workach typu big-bag, przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, na utwardzonym placu magazynowym lub w budynku magazynowym,  w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • dopuszcza się magazynowanie niektórych odpadów luzem, ze względu na ich rozmiary lub specyfikę, np., gruz, gleba i ziemia,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny być oznakowane, posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
  • odpady niebezpieczne mogą być magazynowane wyłącznie w zamykanych, szczelnych kontenerach stalowych lub, wykonanych z tworzyw sztucznych, nie wchodzących w reakcje z przechowywanymi odpadami,
  • odpadowe lampy fluorescencyjne powinny być magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający doprowadzenie ich do stanu stłuczki,
  • odpady olejowe powinny być zbierane i magazynowane w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694),
  • odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinny być zbierane i magazynowane w sposób zgodny z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady zbierane (skupowane) będą od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
 1. Piotr Żywot jest zobowiązany do;

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Piotra Żywota  odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
 2. Decyzja jest ważna do dnia 27 czerwca 2026 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Piotr Żywot

ul. Szosa Stargardzka 38-40

70–893 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKIOS, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:51:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:51:25 nowa pozycja