Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o. WGKiOŚ-II.6233.97.2016.LR 22.09.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 09 listopada 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.115.2016.LR

UNP: 69202/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kolei Bałtyckiej  Spółki Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Racławickiej nr 3, REGON: 812322560, NIP: 8512719974, KRS 22450 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Kolei Bałtyckiej SA na transport następujących odpadów:

 

 

01 01 01          Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02          Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80          Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 04*                               Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

01 03 05*                               Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

01 03 06          Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 07*        Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08          Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09          Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

01 03 80*        Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

01 03 81          Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99          Inne niewymienione odpady

01 04 07*        Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08          Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09          Odpadowe piaski i iły

01 04 10          Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11          Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12          Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13          Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80*        Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81          Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82*        Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83          Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84*        Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85          Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99          Inne niewymienione odpady

01 05 04          Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*        Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*        Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07          Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08          Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99          Inne niewymienione odpady

02 01 04          Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07          Odpady z gospodarki leśnej

02 01 10          Odpady metalowe

02 01 99          Inne niewymienione odpady

02 03 01          Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02          Odpady konserwantów

02 03 03          Odpady poekstrakcyjne

02 03 04          Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80          Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81          Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82          Odpady tytoniowe

02 03 99          Inne niewymienione odpady

02 04 01          Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02          Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80          Wysłodki

02 04 99          Inne niewymienione odpady

02 05 01          Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80          Odpadowa serwatka

02 05 99          Inne niewymienione odpady

02 06 01          Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02          Odpady konserwantów

02 06 03          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80          Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99          Inne niewymienione odpady

02 07 01          Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02          Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03          Odpady z procesów chemicznych

02 07 04          Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80          Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99          Inne niewymienione odpady

03 01 01          Odpady kory i korka

03 01 04*        Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05          Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*        Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81          Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99          Inne niewymienione odpady

03 02 01*        Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02*        Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*        Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04*        Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05*        Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99          Inne niewymienione odpady

03 03 01          Odpady z kory i drewna

03 03 02          Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

03 03 05          Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07          Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08          Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09          Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

03 03 10          Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80          Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81          Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 99          Inne niewymienione odpady

04 01 01          Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 99          Inne niewymienione odpady

04 02 19*        Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20          Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

05 01 02*        Osady z odsalania

05 01 03*        Osady z dna zbiorników

05 01 04*        Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*        Wycieki ropy naftowej

05 01 06*        Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*        Kwaśne smoły

05 01 08*        Inne smoły

05 01 09*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*        Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*        Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13          Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14          Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*        Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16          Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17          Bitum

05 01 99          Inne niewymienione odpady

05 06 01*        Kwaśne smoły

05 06 03*        Inne smoły

05 06 04          Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80*        Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99          Inne niewymienione odpady

05 07 01*        Osady zawierające rtęć

05 07 02          Odpady zawierające siarkę

05 07 99          Inne niewymienione odpady

06 01 01*        Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*        Kwas chlorowodorowy

06 01 03*        Kwas fluorowodorowy

06 01 04*        Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*        Kwas azotowy i azotawy

06 01 06*        Inne kwasy

06 01 99          Inne niewymienione odpady

06 02 01*        Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*        Wodorotlenek amonowy

06 02 04*        Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*        Inne wodorotlenki

06 02 99          Inne niewymienione odpady

06 03 11*        Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*        Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14          Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*        Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16          Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99          Inne niewymienione odpady

06 04 03*        Odpady zawierające arsen

06 04 04*        Odpady zawierające rtęć

06 04 05*        Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99          Inne niewymienione odpady

06 05 02*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 02*        Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03          Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99          Inne niewymienione odpady

06 07 01*        Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02*        Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*        Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*        Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99          Inne niewymienione odpady

06 08 02*        Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99          Inne niewymienione odpady

06 09 02          Żużel fosforowy

06 09 03*        Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04          Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80          Fosfogipsy

06 09 81          Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99          Inne niewymienione odpady

06 10 02*        Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99          Inne niewymienione odpady

06 11 01          Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80          Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 81          Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82          Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 83          Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99          Inne niewymienione odpady

06 13 01*        Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*        Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03          Czysta sadza

06 13 04*        Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*        Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99          Inne niewymienione odpady

07 01 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80          Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99          Inne niewymienione odpady

07 02 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13          Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*        Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15          Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*        Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17          Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80          Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99          Inne niewymienione odpady

07 03 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99          Inne niewymienione odpady

07 04 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*        Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*        Przeterminowane środki ochrony roślin

07 04 81          Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99          Inne niewymienione odpady

07 05 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*        Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14          Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*        Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81          Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99          Inne niewymienione odpady

07 06 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 81          Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99          Inne niewymienione odpady

07 07 01*        Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*        Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*        Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07*        Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*        Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*        Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*        Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99          Inne niewymienione odpady

08 01 11*        Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12          Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*        Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14          Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*        Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16          Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*        Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18          Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*        Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20          Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*        Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99          Inne niewymienione odpady

08 02 01          Odpady proszków powlekających

08 02 02          Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03          Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99          Inne niewymienione odpady

08 03 07          Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08          Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*        Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13          Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*        Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15          Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*        Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*        Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18          Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*        Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80          Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99          Inne niewymienione odpady

08 04 09*        Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10          Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*        Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12          Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*        Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14          Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*        Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16          Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*        Olej żywiczny

08 04 99          Inne niewymienione odpady

08 05 01*        Odpady izocyjanianów

10 01 01          Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02          Popioły lotne z węgla

10 01 03          Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04*        Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05          Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07          Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09*        Kwas siarkowy

10 01 13*        Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*        Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15          Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*        Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17          Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*        Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19          Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*        Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23          Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24          Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25          Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80          Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81          Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82          Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99          Inne niewymienione odpady

10 02 01          Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02          Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10          Zgorzelina walcownicza

10 02 11*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15          Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80          Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81          Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99          Inne niewymienione odpady

10 03 02          Odpadowe anody

10 03 04*        Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05          Odpady tlenku glinu

10 03 08*        Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*        Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*        Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16          Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*        Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18          Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*        Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20          Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*        Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22          Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*        Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30          Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99          Inne niewymienione odpady

10 04 01*        Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*        Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*        Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04*        Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*        Inne cząstki i pyły

10 04 06*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99          Inne niewymienione odpady

10 05 01          Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*        Pyły z gazów odlotowych

10 05 04          Inne cząstki i pyły

10 05 05*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*        Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11          Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80          Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99          Inne niewymienione odpady

10 06 01          Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02          Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*        Pyły z gazów odlotowych

10 06 04          Inne cząstki i pyły

10 06 06*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80          Żużle szybowe i granulowane

10 06 99          Inne niewymienione odpady

10 07 01          Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02          Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04          Inne cząstki i pyły

10 07 05          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99          Inne niewymienione odpady

10 08 04          Cząstki i pyły

10 08 08*        Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09          Inne żużle

10 08 10*        Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11          Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*        Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13          Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14          Odpadowe anody

10 08 15*        Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16          Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*        Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20          Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99          Inne niewymienione odpady

10 09 03          Żużle odlewnicze

10 09 05*        Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06          Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*        Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08          Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*        Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10          Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*        Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12          Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*        Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14          Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*        Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16          Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80          Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99          Inne niewymienione odpady

10 10 03          Zgary i żużle odlewnicze

10 10 06          Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*        Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08          Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*        Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10          Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*        Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12          Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*        Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14          Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*        Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16          Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99          Inne niewymienione odpady

10 11 03          Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05          Cząstki i pyły

10 11 09*        Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10          Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*        Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12          Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*        Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14          Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*        Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*        Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20          Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80          Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81*        Odpady zawierające azbest

10 11 99          Inne niewymienione odpady

10 12 01          Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03          Cząstki i pyły

10 12 05          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06          Zużyte formy

10 12 08          Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*        Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12          Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13          Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99          Inne niewymienione odpady

10 13 01          Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04          Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06          Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07          Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*        Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10          Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11          Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13          Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14          Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80          Odpady z produkcji cementu

10 13 81          Odpady z produkcji gipsu

10 13 82          Wybrakowane wyroby

10 13 99          Inne niewymienione odpady

10 80 01          Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02          Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03          Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04          Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05          Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06          Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99          Inne niewymienione odpady

11 01 05*        Kwasy trawiące

11 01 06*        Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07*        Alkalia trawiące

11 01 08*        Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*        Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10          Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*        Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12          Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*        Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14          Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*        Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*        Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*        Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99          Inne niewymienione odpady

11 02 02*        Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03          Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*        Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06          Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*        Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99          Inne niewymienione odpady

11 03 01*        Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*        Inne odpady

11 05 01          Cynk twardy

11 05 02          Popiół cynkowy

11 05 03*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*        Zużyty topnik

11 05 99          Inne niewymienione odpady

12 01 01          Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02          Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03          Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04          Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05          Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*        Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*        Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*        Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*        Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*        Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13          Odpady spawalnicze

12 01 14*        Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15          Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 17          Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 19*        Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*        Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21          Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99          Inne niewymienione odpady

12 03 01*        Wodne ciecze myjące

12 03 02*        Odpady z odtłuszczania parą

13 01 01*        Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*        Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*        Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*        Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*        Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*        Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*        Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*        Inne oleje hydrauliczne

13 02 04*        Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*        Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*        Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*        Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*        Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 01*        Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06*        Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07*        Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*        Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09*        Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10*        Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*        Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*        Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*        Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 01*        Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*        Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*        Szlamy z kolektorów

13 05 06*        Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*        Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*        Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*        Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02*        Benzyna

13 07 03*        Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08 01*        Szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02*        Inne emulsje

13 08 80          Zaolejone odpady stałe ze statków

13 08 99*        Inne niewymienione odpady

14 06 01*        Freony, HCFC, HFC

14 06 02*        Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*        Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04*        Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 06 05*        Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15 01 01          Opakowania z papieru i tektury

15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03          Opakowania z drewna

15 01 04          Opakowania z metali

15 01 05          Opakowania wielomateriałowe

15 01 06          Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07          Opakowania ze szkła

15 01 09          Opakowania z tekstyliów

15 01 10*        Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*        Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*        Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03          Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03          Zużyte opony

16 01 04*        Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06          Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*        Filtry olejowe

16 01 08*        Elementy zawierające rtęć

16 01 09*        Elementy zawierające PCB

16 01 10*        Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*        Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12          Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*        Płyny hamulcowe

16 01 14*        Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15          Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16          Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17          Metale żelazne

16 01 18          Metale nieżelazne

16 01 19          Tworzywa sztuczne

16 01 20          Szkło

16 01 21*        Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22          Inne niewymienione elementy

16 01 99          Inne niewymienione odpady

16 02 09*        Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*        Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*        Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*        Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*        Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14          Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*        Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16          Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 03*        Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04          Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*        Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06          Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80          Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 01*        Odpadowa amunicja

16 04 02*        Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03*        Inne materiały wybuchowe

16 05 04*        Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05          Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*        Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*        Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*        Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09          Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 01*        Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*        Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*        Baterie zawierające rtęć

16 06 04          Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05          Inne baterie i akumulatory

16 06 06*        Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 08*        Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*        Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99          Inne niewymienione odpady

16 08 01          Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*        Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03          Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04          Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05*        Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*        Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*        Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 01*        Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02*        Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03*        Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04*        Inne niewymienione substancje utleniające

16 10 01*        Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02          Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*        Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04          Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 01*        Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02          Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*        Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04          Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*        Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06          Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 01          Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*        Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02          Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*        Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02          Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01          Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02          Gruz ceglany

17 01 03          Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*        Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80          Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81          Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82          Inne niewymienione odpady

17 02 01          Drewno

17 02 02          Szkło

17 02 03          Tworzywa sztuczne

17 02 04*        Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01*        Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02          Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03*        Smoła i produkty smołowe

17 03 80          Odpadowa papa

17 04 01          Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02          Aluminium

17 04 03          Ołów

17 04 04          Cynk

17 04 05          Żelazo i stal

17 04 06          Cyna

17 04 07          Mieszaniny metali

17 04 09*        Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*        Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11          Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03*        Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04          Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*        Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06          Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*        Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08          Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01*        Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*        Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04          Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*        Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01*        Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02          Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01*        Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*        Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03*        Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 01 02          Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*        Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*        Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07*        Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*        Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*        Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12          Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*        Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14          Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*        Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16          Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*        Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18          Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19          Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99          Inne niewymienione odpady

19 02 03          Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*        Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*        Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06          Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*        Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08*        Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*        Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10          Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*        Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99          Inne niewymienione odpady

19 03 04*        Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05          Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*        Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07          Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04 01          Zeszklone odpady

19 04 02*        Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*        Niezeszklona faza stała

19 04 04          Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01          Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02          Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03          Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99          Inne niewymienione odpady

19 06 03          Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04          Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05          Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06          Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99          Inne niewymienione odpady

19 08 01          Skratki

19 08 02          Zawartość piaskowników

19 08 05          Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06*        Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*        Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*        Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09          Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10*        Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11*        Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12          Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13*        Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14          Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99          Inne niewymienione odpady

19 09 01          Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02          Osady z klarowania wody

19 09 03          Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04          Zużyty węgiel aktywny

19 09 05          Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06          Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99          Inne niewymienione odpady

19 10 01          Odpady żelaza i stali

19 10 02          Odpady metali nieżelaznych

19 10 03*        Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04          Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*        Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06          Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 01*        Zużyte filtry iłowe

19 11 02*        Kwaśne smoły

19 11 03*        Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04*        Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05*        Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*        Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99          Inne niewymienione odpady

19 12 01          Papier i tektura

19 12 02          Metale żelazne

19 12 03          Metale nieżelazne

19 12 04          Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05          Szkło

19 12 06*        Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07          Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08          Tekstylia

19 12 09          Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10          Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*        Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12          Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 01*        Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02          Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*        Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04          Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*        Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06          Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07*        Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02          Szkło

20 01 08          Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10          Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 13*        Rozpuszczalniki

20 01 14*        Kwasy

20 01 15*        Alkalia

20 01 17*        Odczynniki fotograficzne

20 01 19*        Środki ochrony roślin

20 01 21*        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*        Urządzenia zawierające freony

20 01 25          Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*        Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28          Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*        Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30          Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*        Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34          Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*        Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36          Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*        Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 01 41          Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80          Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99          Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03          Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 99          Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu środków transportu kolejowego.
 2. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu kolejowego.

 

 1.  Ustalam Kolej Bałtycką SA odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach, nie dłużej jednak niż do dnia 08 listopada 2026 r.

 

 1. Kolej Bałtycka SA jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
2.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Kolej Bałtycka SA., zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Kolej Bałtycka SA

ul. Raciborska 3

70-853 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:09:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:09:42 nowa pozycja