Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

VIABALTIC Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.95.2016.DJ 13.09.2016

Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. (poz. 250)

METRYKA SPRAWY

Oznaczenie sprawy1) WGKiOŚ-II.6233.95.2016.DJ, UNP: 55734/WGKiOŚ/-XXXVI/16
Tytuł sprawy2) VIABALTIC Sp. z o.o. – zezwolenie na transport odpadów
Lp. Data podjętej czynności Oznaczenie osoby podejmującej daną czynność3) Określenie podejmowanej czynności Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność4)
1. 05.09.2016 Przyjęcie wniosku BOI Data wpływu,
2. 06.09.2016 Sekretariat WGKiOŚ Data wpływu
3.

 

 

 

06.09.2016 Kierownik referatu Dekretacja
4. 13.09.2016 D. Januszek Przygotowanie decyzji
5. Podpisanie decyzji
6.

 


7.

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


__________________________
1) Data wszczęcia lub znak sprawy
2) Zwięzłe określenie przedmiotu sprawy.
3) Nazwisko, imię, stanowisko.
4) Wskazanie możliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. Dopuszcza się dodatko-we oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 11:06:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 11:06:23 nowa pozycja