Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TRANS-KAY sp. z o. o. sp. k. WGKiOŚ-II.6233.44.2016.LR 26.04.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 26 kwietnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.44.2016.LR

UNP:24798/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku TRANS-KAY, ZEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przyszłości nr 13C, NIP: 9552327548, REGON: 321167527, KRS: 0000405124 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 

 1. Zezwalam TRANS-KAY, ZEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na transport następujących odpadów:

 

 

Lp

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

 1.  

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

 1.  

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

 1.  

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

 1.  

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

 1.  

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

 1.  

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

 1.  

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 1.  

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

 1.  

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

 1.  

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

 1.  

01 03 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

01 04 07*

Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 1.  

01 04 08

odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

 1.  

01 04 09

odpadowe piaski i iły

 1.  

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

 1.  

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

 1.  

01 04 12

odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione                  w 01 04 07 i 01 04 11

 1.  

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

 1.  

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

 1.  

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

 1.  

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

 1.  

01 04 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

 1.  

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

 1.  

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 1.  

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 1.  

01 05 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

 1.  

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

 1.  

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 1.  

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

 1.  

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 1.  

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

 1.  

02 01 10

Odpady metalowe

 1.  

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

 1.  

02 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

 1.  

02 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

 1.  

02 03 02

Odpady konserwantów

 1.  

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

 1.  

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

 1.  

02 03 82

Odpady tytoniowe

 1.  

02 03 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

 1.  

02 04 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 05 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 06 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

02 07 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

03 01 01

Odpady kory i korka

 1.  

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01

 1.  

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

 1.  

03 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 1.  

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

 1.  

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 1.  

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 1.  

03 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

03 03 01

odpady z kory i drewna

 1.  

03 03 02

osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu                               zielonego)

 1.  

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

 1.  

03 03 07

mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

 1.  

03 03 08

odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 1.  

03 03 09

odpady szlamów defekosaturacyjnych

 1.  

03 03 10

odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące

 z mechanicznej separacji

 1.  

03 03 11

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

 1.  

03 03 80

szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

 1.  

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

 1.  

03 03 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

04 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 1.  

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

 1.  

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

 1.  

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

 1.  

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 1.  

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

 1.  

04 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

 1.  

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

 1.  

05 01 17

Bitum

 1.  

05 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

 1.  

05 06 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

05 07 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

 1.  

06 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 03 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

 1.  

06 04 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 06 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 07 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 08 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 09 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 10 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 11 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

06 13 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

 1.  

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 1.  

07 02 13

odpady z tworzyw sztucznych

 1.  

07 02 15

odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

 1.  

07 02 17

odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

 1.  

07 02 80

odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 1.  

07 02 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 1.  

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 1.  

07 03 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 04 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 05 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 06 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 1.  

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 1.  

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 1.  

07 07 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 01 12

odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

 1.  

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

 1.  

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

 1.  

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

 1.  

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

 1.  

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

 1.  

08 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

08 02 01

Odpady proszków powlekających

 1.  

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

 1.  

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

 1.  

08 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

 1.  

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

 1.  

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

 1.  

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

 1.  

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

 1.  

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

 1.  

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 1.  

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

 1.  

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

 1.  

08 03 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 1.  

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

 1.  

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

 1.  

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1.  

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

 1.  

08 04 17*

Olej żywiczny

 1.  

08 04 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

 1.  

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

 1.  

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

 1.  

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

 1.  

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

 1.  

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

 1.  

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

 1.  

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

 1.  

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

 1.  

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

 1.  

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

 1.  

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

 1.  

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

 1.  

09 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 01 01

żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 1.  

10 01 02

popioły lotne z węgla

 1.  

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

 1.  

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

 1.  

10 01 05

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

 1.  

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane            w postaci szlamu

 1.  

10 01 09*

Kwas siarkowy

 1.  

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

 1.  

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

 1.  

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

 1.  

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 1.  

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

 1.  

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

 1.  

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

 1.  

10 01 80

mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

 1.  

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

 1.  

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

 1.  

10 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 02 01

żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

 1.  

10 02 02

nieprzerobione żużle z innych procesów

 1.  

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 02 08

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

 1.  

10 02 10

zgorzelina walcownicza

 1.  

10 02 12

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

 1.  

10 02 14

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

 1.  

10 02 15

inne szlamy i osady pofiltracyjne

 1.  

10 02 80

zgary z hutnictwa żelaza

 1.  

10 02 81

odpadowy siarczan żelazawy

 1.  

10 02 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 03 02

odpadowe anody

 1.  

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

 1.  

10 03 05

odpady tlenku glinu

 1.  

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

 1.  

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

 1.  

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 1.  

10 03 16

zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

 1.  

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

 1.  

10 03 18

odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

 1.  

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 03 20

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

 1.  

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 03 22

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

 1.  

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 03 24

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

 1.  

10 03 26

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż                 wymienione w 10 03 25

 1.  

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 03 28

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

 1.  

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 03 30

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

 1.  

10 03 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 04 02*

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

 1.  

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

 1.  

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

 1.  

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 04 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż w 10 04 09

 1.  

10 04 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 05 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

 1.  

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

 1.  

10 05 04

inne cząstki i pyły

 1.  

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 05 09

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

 1.  

10 05 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 1.  

10 05 11

zgary inne niż wymienione w 10 05 10

 1.  

10 05 80

żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

 1.  

10 05 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 06 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 06 02

zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

 1.  

10 06 04

inne cząstki i pyły

 1.  

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 06 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

 1.  

10 06 80

żużle szybowe i granulowane

 1.  

10 06 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 07 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 07 02

zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 07 03

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 07 04

inne cząstki i pyły

 1.  

10 07 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 07 08

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

 1.  

10 07 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

10 08 04

Cząstki i pyły

 1.  

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 1.  

10 08 09

Inne żużle

 1.  

10 08 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 1.  

10 08 11

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

 1.  

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

 1.  

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

 1.  

10 08 14

Odpadowe anody

 1.  

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

 1.  

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 1.  

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

 1.  

10 08 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 09 03

żużle odlewnicze

 1.  

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

 1.  

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 09 08

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

 1.  

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

 1.  

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

 1.  

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

 1.  

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

 1.  

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

 1.  

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

 1.  

10 09 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 10 03

zgary i żużle odlewnicze

 1.  

10 10 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

 1.  

10 10 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 10 08

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

 1.  

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

 1.  

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

 1.  

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

 1.  

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

 1.  

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

 1.  

10 10 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

 1.  

10 11 05

Cząstki i pyły

 1.  

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

 1.  

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

 1.  

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

 1.  

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

 1.  

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

 1.  

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

 1.  

10 11 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 1.  

10 12 03

Cząstki i pyły

 1.  

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

10 12 06

Zużyte formy

 1.  

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

 1.  

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

 1.  

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

 1.  

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

 1.  

10 12 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 1.  

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

 1.  

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

 1.  

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

 1.  

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

 1.  

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

 1.  

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

 1.  

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

 1.  

10 13 82

wybrakowane wyroby

 1.  

10 13 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

10 14 01*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

 1.  

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

 1.  

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

 1.  

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

 1.  

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

 1.  

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

 1.  

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

 1.  

10 80 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

11 01 07*

Alkalia trawiące

 1.  

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

 1.  

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

 1.  

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

 1.  

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

 1.  

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

11 01 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

 1.  

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

 1.  

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

 1.  

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

11 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

 1.  

11 03 02*

Inne odpady

 1.  

11 05 01

Cynk twardy

 1.  

11 05 02

Popiół cynkowy

 1.  

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

11 05 04*

Zużyty topnik

 1.  

11 05 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

12 01 01

odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 1.  

12 01 02

cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

 1.  

12 01 03

odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

 1.  

12 01 04

cząstki i pyły metali nieżelaznych

 1.  

12 01 05

odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 1.  

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 1.  

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 1.  

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

 1.  

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

 1.  

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

 1.  

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

 1.  

12 01 13

odpady spawalnicze

 1.  

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

12 01 15

szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

 1.  

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

12 01 17

odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

 1.  

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

 1.  

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

 1.  

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

12 01 21

zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

 1.  

12 01 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

 1.  

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

 1.  

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 1.  

13 01 05*

Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 1.  

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

 1.  

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 1.  

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

 1.  

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

 1.  

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

 1.  

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 1.  

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 1.  

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 1.  

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

 1.  

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 1.  

13 03 06*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

 1.  

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 1.  

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

 1.  

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

 1.  

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

 1.  

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 1.  

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

 1.  

13 07 02*

Benzyna

 1.  

13 07 03*

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

 1.  

13 08 01*

Szlamy lub emulsje z odsalania

 1.  

13 08 02*

Inne emulsje

 1.  

13 08 99*

Inne niewymienione odpady

 1.  

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 1.  

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 1.  

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

 1.  

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

 1.  

15 01 03

opakowania z drewna

 1.  

15 01 04

opakowania z metali

 1.  

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

 1.  

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

 1.  

15 01 07

opakowania ze szkła

 1.  

15 01 09

opakowania z tekstyliów

 1.  

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

 1.  

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 1.  

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 1.  

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 1.  

16 01 03

zużyte opony

 1.  

16 01 06

zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające                  cieczy i innych niebezpiecznych elementów

 1.  

16 01 07*

Filtry olejowe

 1.  

16 01 08*

Elementy zawierające rtęć

 1.  

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

 1.  

16 01 12

okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 1.  

16 01 13*

Płyny hamulcowe

 1.  

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

 1.  

16 01 15

płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

 1.  

16 01 16

zbiorniki na gaz skroplony

 1.  

16 01 17

metale żelazne

 1.  

16 01 18

metale nieżelazne

 1.  

16 01 19

tworzywa sztuczne

 1.  

16 01 20

szkło

 1.  

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 1.  

16 01 22

inne nie wymienione elementy

 1.  

16 01 99

inne nie wymienione odpady

 1.  

16 02 11*

Zużyte urzadzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 1.  

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 1.  

16 02 14

zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 1.  

16 02 16

elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 1.  

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 03 04

nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

 1.  

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 03 06

organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 1.  

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

 1.  

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

 1.  

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 1.  

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

 1.  

16 06 04

Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 1.  

16 06 05

Inne bateri i akumulatory

 1.  

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

 1.  

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

 1.  

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

 1.  

16 07 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

 1.  

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki

 1.  

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

 1.  

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

 1.  

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

 1.  

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

 1.  

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 1.  

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

 1.  

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

 1.  

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

 1.  

16 09 04*

Inne niewymienione substancje utleniające

 1.  

16 11 01*

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

 1.  

16 11 03*

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

 1.  

16 11 05*

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

 1.  

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

 1.  

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

 1.  

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

 1.  

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 1.  

17 01 02

gruz ceglany

 1.  

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 1.  

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 1.  

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 1.  

17 01 81

odpady z remontów i przebudowy dróg

 1.  

17 01 82

inne nie wymienione odpady

 1.  

17 02 01

Drewno

 1.  

17 02 02

Szkło

 1.  

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 1.  

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

 1.  

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

 1.  

17 04 02

aluminium

 1.  

17 04 03

ołów

 1.  

17 04 04

cynk

 1.  

17 04 05

żelazo i stal

 1.  

17 04 06

cyna

 1.  

17 04 07

mieszaniny metali

 1.  

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 1.  

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

 1.  

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

 1.  

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

 1.  

17 05 04

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 1.  

17 05 06

urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

 1.  

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

 1.  

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 1.  

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

 1.  

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 1.  

17 08 01*

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 1.  

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 1.  

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

 1.  

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

 1.  

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 1.  

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

 1.  

19 01 05*

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

 1.  

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

 1.  

19 02 07*

Oleje i koncentraty z separacji

 1.  

19 02 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane

 1.  

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

 1.  

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

 1.  

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

 1.  

19 04 01

Zeszklone odpady

 1.  

19 04 03*

Niezeszklona faza stała

 1.  

19 05 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 06 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 08 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

 1.  

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

 1.  

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 1.  

19 09 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 10 01

Odpady żelaza i stali

 1.  

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

 1.  

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

 1.  

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

 1.  

19 11 01*

Zużyte filtry iłowe

 1.  

19 11 07*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

 1.  

19 11 99

Inne niewymienione odpady

 1.  

19 12 01

papier i tektura

 1.  

19 12 02

metale żelazne

 1.  

19 12 03

metale nieżelazne

 1.  

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

 1.  

19 12 05

szkło

 1.  

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

19 12 07

drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 1.  

19 12 08

tekstylia

 1.  

19 12 09

minerały (np. piasek, kamienie)

 1.  

19 12 10

odpady palne (paliwo alternatywne)

 1.  

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

19 12 12

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)                                            z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 1.  

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

 1.  

20 01 01

papier i tektura

 1.  

20 01 02

szkło

 1.  

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 1.  

20 01 10

odzież

 1.  

20 01 11

tekstylia

 1.  

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 1.  

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

 1.  

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

 1.  

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 1.  

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione

w 20 01 27

 1.  

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 1.  

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

 1.  

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 1.  

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 1.  

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 1.  

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 1.  

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 1.  

20 01 39

tworzywa sztuczne

 1.  

20 01 40

metale

 1.  

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych

 1.  

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 1.  

20 01 99

inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu własnych oraz wynajmowanych samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam TRANS-KAY, ZEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaodpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2026 r.

 

 1. TRANS-KAY, ZEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowajest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie art. 66 – 72 ustawy oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek TRANS-KAY, ZEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowao wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. TRANS-KAY, ZEL  sp. z o. o. sp. k.

ul. Przyszłości 13C

70-893 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:39:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:39:13 nowa pozycja