Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Markiewicz Jakub ESPADON WUCiP-I.6233.4.2014.LR 08.07.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 08 lipca 2014 r.

WUCiP-I.6233.4.2014.LR

UNP 37007/WGKiOŚ/-XXV/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Jakuba Markiewicza, prowadzącego pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa ESPADON działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 55, REGON: 811801011, NIP: 8511322252, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Jakubowi Markiewiczowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

01 01 01 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80),

01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,

01 01 80 - odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu,

01 03 04*- odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania,

01 03 05* - inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80),

01 03 06 - inne odpady po przeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81,

01 03 07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali,

01 03 09 - czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07,

01 03 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne,

01 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80,

01 03 99 - inne niewymienione odpady,

01 04 09 - odpadowe piaski i iły,

01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i  01 04 11,

01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,

01 05 05* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,

01 05 06* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne,

01 05 07 - płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,

01 05 08 - płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,

01 05 99 - inne niewymienione odpady,

02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,

02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,

02 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,

02 03 02 - odpady konserwantów,

02 03 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,

02 04 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 05 80 - odpadowa serwatka,

02 06 02 - odpady konserwantów,

02 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,

02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,

02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,

02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

03 01 82 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

03 02 01* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

03 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. związki chlorowcoorganiczne,

03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

03 02 04* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

03 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. substancje niebezpieczne,

03 03 02 - osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego),

03 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,

03 03 09 - odpady szlamów defekosaturacyjnych,

03 03 11 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,

03 03 80 - szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,

03 03 81 - szlamy z innych procesów bielenia,

04 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),

04 01 04 - brzeczka garbująca zawierająca chrom,

04 01 05 - brzeczka garbująca niezawierająca chromu,

04 01 06 - osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

04 01 07 - osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

04 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,

04 02 17 - barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,

04 02 19* - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

04 02 20 - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,

05 01 02* - osady z odsalania,

05 01 03* - osady z dna zbiorników,

05 01 04* - kwaśne szlamy z procesów alkilowania,

05 01 05* - wycieki ropy naftowej,

05 01 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,

05 01 07* - kwaśne smoły,

05 01 08* - inne smoły,

05 01 09* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

05 01 10 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,

05 01 11* - odpady z alkalicznego oczyszczania paliw,

05 01 12* - ropa naftowa zawierająca kwasy,

05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,

05 01 14 - odpady z kolumn chłodniczych,

05 01 15* - zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),

05 01 16 - odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,

05 01 17 - bitum,

05 01 99 - inne niewymienione odpady,

05 06 01* - kwaśne smoły,

05 06 03* - inne smoły,

05 06 04 - odpady z kolumn chłodniczych,

05 06 80* - odpady ciekłe zawierające fenole,

06 01 01* - kwas siarkowy i siarkawy,

06 01 02* - kwas chlorowodorowy,

06 01 03* - kwas fluorowodorowy,

06 01 04* - kwas fosforowy i fosforawy,

06 01 05* - kwas azotowy i azotawy,

06 01 06* - inne kwasy,

06 05 02* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

06 05 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02,

06 10 02* - odpady zawierające substancje niebezpieczne,

06 11 80 - odpady z produkcji związków cyrkonu,

06 11 81 - odpady z produkcji związków chromu,

06 11 82 - odpady z produkcji związków kobaltu,

07 01 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 01 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 01 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 01 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 01 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 01 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 01 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 01 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11,

07 02 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 02 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 02 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 02 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 02 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 02 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 02 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,

07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

07 03 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 03 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 03 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 03 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 03 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 03 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 03 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 03 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,

07 04 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 04 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 04 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 04 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 04 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 04 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 04 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 04 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 04 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,

07 05 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 05 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 05 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 05 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 05 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 05 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 05 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 05 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 05 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,

07 06 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 06 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 06 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 06 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 06 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 06 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 06 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 06 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 06 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,

07 06 99 - inne niewymienione odpady,

07 07 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 07 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 07 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 07 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

07 07 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 07 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

07 07 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

07 07 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 07 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11,

08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,

08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,

08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,

08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,

08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,

08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

08 01 99 - inne niewymienione odpady,

08 02 02 - szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,

08 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,

08 02 99 - inne niewymienione odpady,

08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,

08 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,

08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

08 03 13 - odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,

08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

08 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,

08 03 19* - zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne,

08 03 80 - zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,

08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,

08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,

08 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,

08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,

08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 16 - odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,

08 04 17* - olej żywiczny,

08 04 99 - inne niewymienione odpady,

09 01 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,

09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,

09 01 03* - roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach,

09 01 04* - roztwory utrwalaczy,

09 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,

09 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro,

09 01 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06,

10 01 09* - kwas siarkowy,

10 01 20* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 21 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,

10 01 22* - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 23 - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,

10 02 11* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 02 12 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,

10 02 13* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

10 02 14 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13,

10 02 15 - inne szlamy i osady pofiltracyjne,

10 03 25* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

10 03 26 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25,

10 03 27* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 03 28 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,

10 04 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 04 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 04 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,

10 05 06* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 05 08* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 05 09 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,

10 06 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 06 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 06 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,

10 07 05 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 07 07* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 07 08 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,

10 08 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

10 08 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17,

10 08 19* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 08 20 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,

10 11 13* - szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne,

10 11 14 - szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13,

10 11 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zaw. subst. niebezp.,

10 11 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17,

10 11 19* - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zaw. substancje niebezpieczne,

10 11 20 - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

10 11 80 - szlamy fluorokrzemianowe,

10 12 13 - szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

11 01 05* - kwasy trawiące,

11 01 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05,

11 01 07* - alkalia trawiące,

11 01 08* - osady i szlamy z fosforanowania,

11 01 09* - szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,

11 01 10 - szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,

11 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,

11 01 12 - wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11,

11 01 13* - odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne,

11 01 14 - odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13,

11 01 15* - odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne,

12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),

12 01 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów),

12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,

12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,

12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali,

12 01 12* - zużyte woski i tłuszcze,

12 01 13 - odpady spawalnicze,

12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,

12 01 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,

12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania),

12 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,

12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,

12 01 99 - inne niewymienione odpady,

12 03 01* - wodne ciecze myjące,

13 01 01* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,

13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,

13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,

13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw.  chlorowcoorganiczne,

13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 03 01* - oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,

13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zaw. zw. chlorowcoorganiczne

inne niż wymienione w 13 03 01,

13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezaw. Zw. chlorowcoorganicznych,

13 03 08* - syntetyczne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01,

13 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji,

13 03 10* - inne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,

13 04 02* - oleje zęzowe z nabrzeży portowych,

13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich,

13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 03* - szlamy z kolektorów,

13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy,

13 07 02* - benzyna,

13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),

13 08 01* - szlamy lub emulsje z odsalania,

13 08 02* - inne emulsje,

13 08 80 - zaolejone odpady stałe ze statków,

13 08 99* - inne niewymienione odpady,

14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,

14 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości subst. niebezp. lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i

II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,

ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

15 02 03 - sorbenty, mat. filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02,

16 01 03 - zużyte opony,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,

16 07 99 - inne niewymienione odpady,

16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

16 10 02 - uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,

16 10 03* - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,

16 10 04 - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 - inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tw. szt. zaw. lub zanieczyszczone subst. niebezp. (podkłady kolejowe),

17 03 01* - asfalt zawierający smołę,

17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 03* - smoła i produkty smołowe,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa,

wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03,

19 02 05* - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,

19 02 07* - oleje i koncentraty z separacji,

19 08 01 - skratki,

19 08 02 - zawartość piaskowników,

19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,

19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,

19 08 11* - szlamy zaw. subst. niebezp. z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,

19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione    w 19 08 11

19 08 13* - szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych,

19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione      w 19 08 13,

19 08 99 - inne niewymienione odpady,

19 11 03* - uwodnione odpady ciekłe,

19 11 05* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

19 11 06 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,

19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

19 13 05* - szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,

19 13 07* - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające

substancje niebezpieczne,

19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż

wymienione w 19 13 07,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* - rozpuszczalniki,

20 01 14* - kwasy,

20 01 15* - alkalia,

20 01 17* - odczynniki fotograficzne,

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezp. składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 - metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie

- na terenie przy ul. Narzędziowej 55 – dz. nr 8/16 obręb 4060 o pow. 5014 m2,

- na terenie przy ul. Cukrowej 67 – o pow. 1 600 m2.

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenach przy ul. Narzędziowej 55 i Cukrowej 67 w Szczecinie, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na utwardzonym, szczelnym  placu manewrowo – składowym,  w budynku hali magazynowej (warsztatowej) o pow. 680 m. kw. (ul. Narzędziowa 55), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych i przystosowanych zbiornikach, pojemnikach, beczkach, boksach, cysternach, kontenerach lub luzem w zależności od rodzaju odpadów,
 5. odpady ciekłe powinny być magazynowane selektywnie, w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie czynników atmosferycznych i substancji w nich przechowywanych, usytuowanych na tacach przeciwrozlewowych, w budynku hali magazynowej lub na utwardzonym, szczelnym placu składowym, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane przedostanie się ich do środowiska,
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być oznakowane, posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 7. postępowanie z olejami odpadowymi powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),
 8. odpady stałe (wielkogabarytowe, inne niż niebezpieczne) mogą być magazynowane luzem wewnątrz hali magazynowej lub na placach składowych oraz w pojemnikach,
 9. należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, jak przeładowywanie, przepakowywanie, przepompowywanie itp.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady zbierane (skupowane) będą od  przedsiębiorców.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
V.Jakub Markiewicz jest zobowiązany do:  
 1. przekazywania odpadów  wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, posiadającym uregulowany status prawny zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. bieżącego monitorowania sposobu oraz miejsc magazynowania odpadów, w szczególności w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska,
 3. utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności, a w szczególności przeznaczonego do magazynowania odpadów.
 4. Ustalam Jakuba Markiewicza odpowiedzialnym  za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 5.  Decyzja jest ważna do dnia 07 lipca 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

 1. Jakub Markiewicz

Firma Usługowo – Handlowa ESPADON

ul. Narzędziowa 55

70–807 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:40:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:40:33 nowa pozycja