Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ESPADON Markiewicz Jakub WGKiOŚ-II.6233.91.2016.LR 19.09.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 19 września 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.91.2016.LR

UNP: 53037/WGKiOŚ/-XXXIII/16

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.07.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.4.2014.LR (z późniejszymi zmianami), zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Jakuba Markiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa ESPADONz siedzibą w Szczecinie przy ul. Narzędziowej nr 55, REGON 811801011, NIP 8511322252 w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

 

08 02 01 – odpady proszków powlekających.

 

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie kolejnego rodzaju odpadu przewidzianego do zbierania.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Jakub Markiewicz

Firma Usługowo – Handlowa ESPADON

ul. Narzędziowa 55

70-807 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:07:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:07:47 nowa pozycja