Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Deratyzacjia na terenie Miasta Szczecin

UWAGA!

W razie stwierdzenia obecności gryzoni gdziekolwiek na terenie Miasta należy powiadomić Dyżurnego Technicznego Miasta - tel. 9656 lub Straż Miejską - tel. 986, którzy są uprawnieni do egzekwowania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 


 

 

Wyciąg z uchwały nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
(...)

"Rozdział 7
§ 14. Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin, w następujacych terminach:

             1) od 15 do 30 kwietnia oraz
             2) od 15 do 30 września.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Miasta Szczecin do:

1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu, np. otwory w drzwiach, podłogach,

2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni,

3) wyłożenia trutek na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: “UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie ...................... przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

Ww. podmioty mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenia kontroli dotyczącej sposobu i skuteczności działań w zakresie deratyzacji. Po upływie terminu wyłożenia trutek pozostałości preparatów powinny być usunięte.

 

 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/05/24, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2015/07/16 14:10:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2015/07/16 14:10:01 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/02/26 11:55:30 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/09/26 10:02:51 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/08/30 09:38:57 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/16 10:59:18 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/16 10:58:23 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/09/06 11:14:22 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/09/06 11:12:08 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/09/06 11:09:41 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/05/24 09:31:17 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/24 09:20:10 nowa pozycja