Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Ochrona kotów podwórkowych

OCHRONA  MIEJSC  BYTOWANIA  KOTÓW  PODWÓRKOWYCH

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina o obowiązku właścicieli, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych brania czynnego udzia-łu w zapewnianiu opieki i ochrony bezdomnym kotom. Apelujemy także o współpracę ze społecznymi opiekunami kotów (wolontariusze), zwłaszcza przy organizowaniu i ochronie miejsc bytowania zwierząt, które mogą je zabezpieczać przed mrozem, opadami atmosferycz-nymi czy zagrożeniem pochodzącym od ludzi, psów, itp. Obowiązek ten pośrednio wynika zarówno z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr106 poz. 1002 z późn. zm.), jak i uchwały Nr IX/181/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt do-mowych. W trosce o los zwierząt prosimy o udzielanie pomocy społecznym opiekunom i tym mieszkańcom wrażliwym na los bezdomnych kotów, którzy udostępniają im schronienie lub zamierzają zorganizować zwierzętom takie miejsca. Jednocześnie jest rzeczą oczywistą, że spoczywa na nich obowiązek utrzymania miejsc bytowania zwierząt w należytej czystości.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/02/07, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2007/02/07 12:12:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2007/02/07 12:12:57 nowa pozycja