Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Zapytanie ofertowe dot. udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej kotom wolno żyjącym na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w 2022 r. leczenia ambulatoryjnego kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez:

 

  1. Udzielanie pomocy lekarsko weterynaryjnej kotom wolno żyjącym dostarczonym do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących (koszt transportu zwierzęcia do zakładu leczniczego będzie ponosił opiekun) lub przez podmiot, z którym Miasto ma zawartą stosowną umowę,
  2. Poddawanie humanitarnej eutanazji ślepych miotów dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierąt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących (koszt transportu zwierzęcia będzie ponosił opiekun),
  3.  Każdorazowego wystawiania karty informacyjnej leczonego zwierzęcia lub ślepego miotu zawierającej: datę i godzinę przyjęcia zwierzęcia, badanie kliniczne, diagnozę i zastosowane leczenie,
  4. Wykonywanie zabiegów i czynności leczniczych, zgodnie ze sztuką i prawem do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  5. Prowadzenie ewidencji wizyt.

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/03/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2022/03/02 09:05:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2022/03/02 09:05:45 nowa pozycja