Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Poszukiwanie nowego domu dla pupila

ZASADY POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ TOZ
WŁAŚCICIELOM ZWIERZĄT DOMOWYCH, PRZY POSZUKIWANIU NOWEGO DOMU


Akceptując zasadę zapewniania opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zwierzętom wyłącznie bezdomnym (porzuconym, zagubionym i błąkającym się), w sytuacjach kiedy właściciel zwierzęcia domowego nie może się nim nadal zajmować, TOZ O/Szczecin przedstawia następującą ofertę pomocy:

1. Właściciele zwierząt mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy w poszukiwaniu nowego domu, przez zamieszczenie oferty zwierzęcia, w POCZEKALNI dla zwierząt w potrzebie, prowadzonej na stronie internetowej www.toz.szczecin.pl. Oferty takie oznaczone są dopiskiem OFERTA PRYWATNA. Można przesłać nam dane do oferty lub odwiedzić nas wraz ze zwierzęciem albo zaprosić nas w odwiedziny a sami przygotujemy ofertę. Oferta powinna zawierać dokładny opis charakteru zwierzęcia i co najmniej dwa aktualne, ładne zdjęcia.
2. Warunkiem udzielenia tej pomocy jest nieodpłatne przekazanie zwierzęcia innej osobie, która zechce przejąć opiekę nad nim. Zasady przekazania zwierzęcia oraz odpowiedzialność z tego wynikająca podlega uregulowaniu między osobą oddającą a przyjmującą zwierzę. TOZ nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, ani nie pośredniczy w handlu zwierzętami w jakiejkolwiek formie.
3. W czasie poszukiwania zwierzęciu domu, pozostaje ono pod opieką zorganizowaną przez właściciela. W sytuacjach nagłych, kiedy właściciel nie ma możliwości bezpośredniego zajmowania się zwierzęciem w tym czasie, może powierzyć opiekę innym osobom lub hotelować zwierzę na koszt własny. W takiej sytuacji prosimy o podanie danych do osoby zajmującej się bezpośrednio zwierzęciem, co ułatwi znalezienie mu nowego opiekuna.
4. TOZ O/Szczecin nie prowadzi schroniska dla zwierząt i nie przyjmuje zwierząt posiadających właściciela pod opiekę. Naszymi bezpośrednimi podopiecznymi są zwierzęta skrzywdzone i porzucone, niezaradne i wymagające szczególnej opieki, które trafiają do nas podczas działalności interwencyjnej.

Anna Kiepas-Kokot                                                                                                                   TOZ O/Szczecin al. Wojska Polskiego 198A
TOZ O/Szczecin                                                                                                                          tel. (091) 487-04-37
                                                                                                                                                      adres e-mail: tozpoczekalnia@o2.pl

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/05/15, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2009/07/24 13:10:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2009/07/24 13:10:10 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/05/15 13:12:29 nowa pozycja