Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

al. Wojska Polskiego 247, Szczecin 71-346
tel. całodobowy (+ prefix 91) 487-02-81
e-mail: schronisko@post.pl

 • szczecin.schronisko.net


  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest wyodrębnioną jednostką Zakładu Usług Komunalnych, zakładu budżetowego Gminy Miasto Szczecin.  Jest utrzymywane z budżetu Miasta, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z darowizn.

Do najważniejszych zadań Schroniska należy:

 • Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt za gubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, kotów, a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
 • Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień oraz przeka zywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich po siadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 • Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.
 • Stworzenie humanitarnych warunków bytowania zwierząt w Schronisku dostosowując ich ilość do ilości miejsc, prowadząc konsekwentnie:
  • sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt,
  • promocję adopcji w mediach - stały kontakt z prasą, radiem i telewizją,
  • propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów i psów.
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej w szczególności edukacji humanitarnej.
 • Prowadzenie rejestracji komputerowej psów i trwałego ich znakowania mikroczipem
 • Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego.

 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/05/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2007/08/30 10:15:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2007/08/30 10:15:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/04/23 15:43:21 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/02/19 12:53:53 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/06/02 11:51:11 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/05/19 09:35:51 nowa pozycja