Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78109885

Aktualna strona: 20200

Wydrukowano: 1082

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin 2015


Stypendia artystyczne 2015 – informacja

Stypendia Artystyczne 2015 r. zostały przydzielone na posiedzeniach Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, które obradowały 19 i 21 maja br. Wyłoniono 30 laureatów zgodnie z ustaleniami uchwały nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. W budżecie Miasta – w dyspozycji Wydziału Kultury - przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł.
W roku bieżącym wpłynęło 59 wniosków. W dziedzinie sztuk wizualnych, Komisja stypendialna przyznała stypendia 16 laureatom (spośród 32 osób zgłoszonych) na łączną kwotę 43.400 zł. W dziedzinie muzyki Komisja stypendialna rozpatrzyła 27 wniosków i przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 36.600 zł.

Najniższe stypendium wyniosło 2.000 zł, a najwyższe 3.500 zł. Stypendia mają charakter nagrody pieniężnej wypłacanej jednorazowo.

Uroczysty koncert wraz z prezentacją laureatów odbędzie się 9 czerwca o godz. 17.00  w Sali Kameralnej Filharmonii Szczecińskiem im. Mieczysława Karłowicza. Koncert organizuje Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego we współpracy ze szkołami artystycznymi naszego Miasta. Najliczniejsze grono – 13 laureatów to studenci Akademii Sztuki w Szczecinie; Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi – 5 laureatów, Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego – 2 laureatów, Prywatna Szkoła Muzyczna II st. Leonarda Piwoni - 1 laureatka, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. - 3 laureatów, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego - 6 laureatów.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin