Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352160

Aktualna strona: 27900

Wydrukowano: 1448

Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia

obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Animex Foods Sp. z o.o. Sp. k.


 

Nasz znak: WGKIOŚ-II.6223.4A.2016.JS.9                                      

UNP:57802/WGKiOŚ/-XIX/16

 

                                                                                                                     

                     O B W I E S Z C Z E N I E

                     PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                               z dnia  28 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.), art. 38, art. 3 ust. 1  pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.)     

         

       podaje się do publicznej wiadomości następującą informację:

 

Na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Morliny 15, 14-100 OstródaPrezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WGKIOŚ-II.6223.4A.2016.JS  orzekającą

 

zmienić, na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.03.2006 r. znak: WGKiOŚ.II.EP-6430/2/05/06, zmienioną decyzjami Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2009 r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/2-2.9/05/06 i z dnia 02.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.10.2014.JS, udzielającą Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Morliny 15, 14-100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju trzody chlewnej o zdolności ubojowej do 384 Mg/dobę i zdolności produkcji przetworów mięsnych 200 Mg/dobę, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 115b, w tym m.in.

 

  • udzielićAnimex Foods Sp. z o.o. Sp. k. Morliny 15, 14-100 Ostróda, Oddział w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 115b, 70-812 Szczecin pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju trzody chlewnej o zdolności ubojowej do 600 Mg/dobę i zdolności produkcji przetworów mięsnych 200 Mg/dobę”.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z treścią ww. decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin