Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez Fundację im. M. Bojarskiej "Macierzanka"Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego pn. "Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin" - Stowarzyszenie "Akademia Wiedzy"Kontrola realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez Fundację Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże Protokół z kontroli zadania publicznego realzowanego w 2020 r. w Klubie Sportowym Dobra Marinaprotokół z kontroli zadania publicznego za 2019 rok - Młodzieży Polskiej 28Protokół z kontroli w organizacji - Prawy Brzeg Kultury za 2018 r.Protokół kontroli Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie - 2019 r.Protokół kontroli Stowarzyszenia "Zrozumieć"Protokół kontroli Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej - 2019Protokół kontroli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 2019Protokół z kontroli Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" 2019Protokół kontroli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 2019 r.Protokół kontroli Stowarzyszenie Akademia Wiedzy 2019Protokół kontroli Stowarzyszenia "Akademia Wiedzy" 2019Protokół Kontroli przeprowadzonej w Fundacji Instytut Gryphius przy ul. Mickiewicza 19 w SzczecinieProtokół kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie - 2018Protokół kontroli Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "RODZINA" - 2018Protokół kontroli Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona - 2018 Protokół kontroli Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie - 2018Protokól kontroli Fundacji Promocja Zdrowia - 2018Protokół kontroli Fundacji na Rzecz Oświaty i Integracji "RÓWNAJMY SZANSE"- 2018kontrola placówki wsparcia dziennego "Oratorium św. Jana Bosko"Protokół kontroli przeprowadzonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo salezjańskie 2018Kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa SalezjańskiegoProtokół z Kontroli_Fundacja im_Małgorzaty Bajerskiej _Macierzanka_w Szczecinie_2017Protokół z Kontroli _Stowarzyszenie SOS dla Rodziny_Szczecin 2017Protokół kontroli Stowarzyszenia Pomocy Autystom - 2017 r.Protokół kontroli Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych - 2017 r.Protokół kontroli Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków Koło Odra - Bałtyk - 2017 r.Protokół kontroli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" - 2016 r.Protokół kontroli Towarzystwo Salezjańskie- 2016protokół kontroli w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana- 2016Protokół kontroli Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "RODZINA" - 2016 r.Protokół kontroli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" - 2016Protokół z kontroli Szczecińskim Stowarzyszeniu Abstynentów "Agora-303" - 2016 r.Protokół z kontroli w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej - 2016 r.Protokół z kontroli w Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - 2016 r.Protokół z kontroli w Uczniowskim Klubie Sportowym „FLORIAN SZARY” - 2016 r.Protokół z kontroli w ZOTRiPDU „Powrót z U” - 2016 r.Protokół kontroli Fundacji "Dom Hspicyjny - Hospicjum Św. Jana Ewangelisty" - 2016Protokół kontroli Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - 2016Protokół kontroli 2015 r.- Stowarzyszenie Razem ŁatwiejProtokół kontroli Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans - 2015r.Protokół z kontroli Dom Kultury Klub 13 MUZ_2015Protokół kontrol Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZO Szczecin - 2015 r.Protokół kontroli placówki wsparcia dziennego pn. Serduszka - 2015 r.Protokół kontroli Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy - 2015r.Protokół kontroli Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"- 2015 r.Protokół kontroli Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona - 2015r.Protokół z kontroli Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź_2015 Protokół kontroli Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "PRAWOBRZEŻE-SZCZECIN"- 2015r.protokół kontroli Fundacja MAM DOM - 2015Protokół kontroli Stowarzyszenia Amazonek "AGATA" - 2015r.Protokół z kontyroli Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie_2015Protokół kontroli Uczniowskiego Klubu Sportowego STERNIK - 2014 r.Protokół kontroli Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów- 2014 r.Protokół z kontroli Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana_2014Protokół kontroli Stowarzyszenia Feniks - 2014 r.Protokół z kontroli Stowarzyszenie Amazonek _AGATA_2014Protokół kontroli Caritas- 2014 r.Protokół kontroli Fundacji "RAZEM RAŹNIEJ" - 2014r.Protokół kontroli placówki wsparcia dziennego PCK - 2014Protokół kontroli Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków Koło Odra-Bałtyk - 2014r.protokół kontroli - Uniwersytet III Wieku 2014Protokół kontroli Polskiego Związku Niewidomych - 2014r.Protokół kontroli Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKIERKA - 2014r.Protokół z kontroli Stowarzyszenie _Skolwin I MY_2014Protokół kontroli Fundacji "Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot pod Wezwaniem Dzieciątka Jezus" - 2014r.Protokół kontroli Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski - 2014r.Protokół kontroli Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO - 2014r.Protokół kontroli Fundacji "Promocja Zdrowia" - 2014r.protokół z kontroli Fundacja Wychowanie Bez Porażek _2014Protokół kontroli Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni - 2014r.