Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wchodzącego w skł

Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepelnosprawnych wchodzącego w skład projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" w ramach Progrmu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wykaz raportów:

1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych

2. Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

3. Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych

4. Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedi-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/06/24, odpowiedzialny/a: Anna Majczyna, wprowadził/a: Anna Majczyna, dnia: 2021/06/24 14:54:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Majczyna 2021/06/24 14:54:16 modyfikacja wartości
Anna Majczyna 2021/06/24 14:51:58 modyfikacja wartości
Anna Majczyna 2021/06/24 14:51:01 nowa pozycja