Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 57953323

Aktualna strona: 5107

Wydrukowano: 0

Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2016 - korekta


 

KOREKTA SPRAWOZDANIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK  
2016 ADRESAT1)
   
  1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
   
  2)  INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
 
I. Nazwa gminy/związku międzygminnego2)
GMINA MIASTO SZCZECIN
Rodzaj gminy3): MIEJSKA
Liczba mieszkańców gminy  W 1995 r. zgodnie z danymi GUS W roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi  pochodzącymi z rejestru mieszkańców4)gminy (lub gmin należących do związku) według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem
lub związku międzygminnego
  418 156,000 378 296,000
Liczba mieszkańców miasta
    378 296,000
Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
 
     
Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców
 
     
Liczba mieszkańców wsi
 
II. Informacja o poszczególnych rodzajach odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy/Związku międzygminnego
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)
         
Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych7) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7) Masa odebranych odpadów komunalnych8)[Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych9)
ALMEX SP. Z O. O. ; KUJOTA 1 ; 70-605 SZCZECIN 170402 Aluminium 0,800 R12
ALMEX SP. Z O. O. ; KUJOTA 1 ; 70-605 SZCZECIN 170405 Żelazo i stal 13,971 R12
EKO-MYŚL SP. Z O.O. ; DALSZE 36 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 278,640 R5
EKO-MYŚL SP. Z O.O. ; DALSZE 36 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 29,160 D5
EKO-MYŚL SP. Z O.O. ; DALSZE 36 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 290,884 D5
EKO-MYŚL SP. Z O.O. ; DALSZE 36 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 767,340 R12
FPHU ROMINEX ; RUSOCINY 41 97-306 Grabnica 170202 Szkło 1,080 R5
GM RECYKLING SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ; DĄBROSZYŃSKA /102/10; 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,520 ZB
HERMES RECYCLING SP. Z O. O. ; BARSZCZÓWKA 37 ; 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 73,010 R3
IMP POLOWAT ; KONWOJOWA 96 ; 43-346 BIELSKO BIAŁA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 53,280 R3
INNEKO SP. Z O. O. ; MAŁASZYŃSKA 180 ; 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI składowisko 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 6,640 R5
KML SP. Z O.O. ; KLONOWICA 5 ; 71-241 SZCZECIN 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 118,210 R12
MD PROECO ; WOJSKA POLSKIEGO 65 ; 85-825 BYDGOSZCZ 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 3,140 D10
MD PROECO ; WOJSKA POLSKIEGO 65 ; 85-825 BYDGOSZCZ 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 4,340 R1
NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO 200307 Odpady wielkogabarytowe 819,480 R12
ODZYSK POZA INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ; SZCZECIN 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 575,810 R5
PLAST PROFI  AGNIESZKA STAFYNIAK ; OS. KASZTELAŃSKIE 4A /3; 66-300 MIĘDZYRZECZ 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,570 R3
RECYCLING TWORZYW SZTUCZNYCH HAMBURG NIEMCY ; HAMBURG ; DE 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 14,380 R3
RECYKLER PIOTR ŻYWOT ; SZOSA STARGARDZKA 38-40 ; 70-839 SZCZECIN 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,820 R3
RECYKLER PIOTR ŻYWOT ; SZOSA STARGARDZKA 38-40 ; 70-839 SZCZECIN 170203 Tworzywa sztuczne 0,550 R3
REMONDIS ELEKTRORECYKLING SP. Z O. O. ; PRYNCYPIALNA 132/134 ; 93-373 ŁÓDŹ 200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,155 R12
REMONDIS ELEKTRORECYKLING SP. Z O. O. ; PRYNCYPIALNA 132/134 ; 93-373 ŁÓDŹ 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,560 R12
REMONDIS ELEKTRORECYKLING SP. Z O. O. ; PRYNCYPIALNA 132/134 ; 93-373 ŁÓDŹ 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 27,505 R12
REMONDIS ELEKTRORECYKLING SP. Z O. O. ; PRYNCYPIALNA 132/134 ; 93-373 ŁÓDŹ 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 39,301 R12
REMONDIS ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; Ekologiczna 2 ; 05-870 Błonie 200123 Urządzenia zawierające freony 10,110 R12
REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 313,440 R12
REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 56 506,160 R12
REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin 200307 Odpady wielkogabarytowe 3 518,800 R12
RENTING SP. Z O. O. ; SPÓŁDZIELCÓW 33A ; 72-006 MIERZYN 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,840  R12
RENTING SP. Z O. O. ; SPÓŁDZIELCÓW 33A ; 72-006 MIERZYN 200307 Odpady wielkogabarytowe 4,780 R12
RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA 150107 Opakowania ze szkła 5 677,931 R5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 124,630 R12
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 964,970 R12
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 40 577,169 R12
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 35,340 R5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 316,470 R5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 20,360 D5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 18,360 D5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 3 602,260 D5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 154,100 D5
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 200307 Odpady wielkogabarytowe 1 351,720 R12
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 941,860 D5
TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,024 R4
TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 0,009 R12
TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,252 R12
TOM SP. Z O. O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 150104 Opakowania z metali 3,190 R4
TOM SP. Z O. O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 170402 Aluminium 0,090 R12
TOM SP. Z O. O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN 170405 Żelazo i stal 97,205 R12
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 16,260 R12
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 94,380 R12
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 48,680 R5
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 170102 Gruz ceglany 22,600 R5
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,200 D5
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 12,400 D5
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21 450,589 R12
ZZO STARGARD  - ZAKŁAD ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 208,348 R5
ZZO STARGARD  - ZAKŁAD ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 374,657 R5
ZZO STARGARD  - ZAKŁAD ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 10,941 D5
ZZO STARGARD  - ZAKŁAD ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 141,150 D5
REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin 200111 Tekstylia 0,800 ZB
         
SUMA 141 749,221  
 
b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
       
Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 018)[Mg] Masa odpadów Masa odpadów
  o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu8)[Mg] o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania8)  [Mg]
  118 533,918 0,000 118 533,918
Odebranych z obszarów miejskich
       
Odebranych z obszarów wiejskich
SUMA 118 533,918 0,000 118 533,918
 
c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10)
         
Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7) Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8)[Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji9)
APIS SP. Z O. O. ; SZCZECIN STOŁCZYŃSKA 100 150101 Opakowania z papieru i tektury 97,590 R3
EKO-MYŚL SP. Z O.O. ; DALSZE 36 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ 200201 Odpady ulegające biodegradacji 3 287,990 R3
MONDI ŚWIECIE SA ; 150101 Opakowania z papieru i tektury 4 595,932 R3
PROPAPIER PM2 GMBH ; EISENHUTTENSTADT ODERLANDSTRASSE 110 150101 Opakowania z papieru i tektury 30,180 R3
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 150101 Opakowania z papieru i tektury 2 391,440 R12
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 200201 Odpady ulegające biodegradacji 6 254,080 R3
SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN 200302 Odpady z targowisk 376,640 R12
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 895,050 R3
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ; LEŚNO GÓRNE 12 ; 72-004 TANOWO 200201 Odpady ulegające biodegradacji 289,700 R3
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI 200201 Odpady ulegające biodegradacji 48,760 R3
         
         
SUMA 18 267,362  
 
d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
 
     
Kod magazynowanych odpadów komunalnych7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowanych odpadów komunalnych8)[Mg]
     
     
     
     
   
 
e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)
 
           
Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod magazynowa-nych odpadów komunalnych7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowa-nych odpadów komunalnych8)[Mg] Sposób zagospoda-rowania magazyno-wanych odpadów komunalnych9) Rok sprawo-zdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane
           
           
           
           
           
     
 
III. Informacja o działających na terenie gminy/związku międzygminnego punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  7,000
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego
           
Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych7) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych7) Masa zebranych odpadów komunalnych8)[Mg] Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne Sposób zagospodarowania zebranych odpadów9)
DWORSKA 170405 Żelazo i stal 8,648 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
DWORSKA 160103 Zużyte opony 20,395 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
DWORSKA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 26,000 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN ul. Walecznych 77 ZB
DWORSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 62,080 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
DWORSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,754 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
DWORSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 92,894 Przekazanie osobie fizycznej R5
DWORSKA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,555 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
DWORSKA 200101 Papier i tektura 43,260 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
DWORSKA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,710 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
DWORSKA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,652 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
DWORSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 307,470 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
DWORSKA 130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,122 OILER ; TCZEW MALINOWSKA 24A R9
DWORSKA 160103 Zużyte opony 11,819 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
DWORSKA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,507 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
DWORSKA 200110 Odzież 0,696 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
DWORSKA 200111 Tekstylia 11,164 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
DWORSKA 150107 Opakowania ze szkła 6,046 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
DWORSKA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 1,909 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
DWORSKA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 6,742 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
DWORSKA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 11,527 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
DWORSKA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,183 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
DWORSKA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 825,820 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
DWORSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 41,575 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
DWORSKA 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 2,733 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
DWORSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 191,104 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ D5
DWORSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,840 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
DWORSKA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 73,767 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
DWORSKA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 49,384 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
DWORSKA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,075 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
DWORSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 218,314 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI D5
FIRLIKA 170405 Żelazo i stal 3,091 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
FIRLIKA 160103 Zużyte opony 8,084 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
FIRLIKA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 27,800 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN ul. Walecznych 77 ZB
FIRLIKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 13,825 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN ul. Walecznych 77 ZB
FIRLIKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,899 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
FIRLIKA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,307 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
FIRLIKA 200101 Papier i tektura 14,280 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
FIRLIKA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,385 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
FIRLIKA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1,038 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
FIRLIKA 200139 Tworzywa sztuczne 0,296 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
FIRLIKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 68,475 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
FIRLIKA 130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,060 OILER ; TCZEW MALINOWSKA 24A R9
FIRLIKA 160103 Zużyte opony 4,642 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
FIRLIKA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,362 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
FIRLIKA 200111 Tekstylia 4,480 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
FIRLIKA 150107 Opakowania ze szkła 3,187 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
FIRLIKA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 0,681 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
FIRLIKA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 2,693 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
FIRLIKA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 8,565 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
FIRLIKA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,188 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
FIRLIKA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 170,720 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
FIRLIKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,001 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
FIRLIKA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 29,562 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
FIRLIKA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 19,790 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
FIRLIKA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,091 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
GDAŃSKA 170405 Żelazo i stal 1,841 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
GDAŃSKA 160103 Zużyte opony 4,198 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
GDAŃSKA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 16,200 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN ul. Walecznych 77 ZB
GDAŃSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 6,280 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN UL. Walecznych 77 ZB
GDAŃSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,468 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
GDAŃSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 12,842 Przekazanie osobie fizycznej R5
GDAŃSKA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,140 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
GDAŃSKA 200101 Papier i tektura 4,940 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
GDAŃSKA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,325 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GDAŃSKA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,135 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GDAŃSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 31,100 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GDAŃSKA 160103 Zużyte opony 2,410 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
GDAŃSKA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,287 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
GDAŃSKA 200110 Odzież 0,320 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
GDAŃSKA 200111 Tekstylia 0,920 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
GDAŃSKA 150107 Opakowania ze szkła 0,808 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
GDAŃSKA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 0,278 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GDAŃSKA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 0,696 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GDAŃSKA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 1,941 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GDAŃSKA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,378 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GDAŃSKA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 26,120 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
GDAŃSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5,720 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
GDAŃSKA 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 0,377 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
GDAŃSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 26,382 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ D5
GDAŃSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,521 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
GDAŃSKA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 9,136 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
GDAŃSKA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 6,116 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
GDAŃSKA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,072 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
GDAŃSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 30,138 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI D5
GÓRNA 170405 Żelazo i stal 1,571 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
GÓRNA 160103 Zużyte opony 3,962 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
GÓRNA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 14,500 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
GÓRNA 200307 Odpady wielkogabarytowe 8,208 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
GÓRNA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,793 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
GÓRNA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,162 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
GÓRNA 200101 Papier i tektura 11,400 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
GÓRNA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,117 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GÓRNA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,162 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GÓRNA 200307 Odpady wielkogabarytowe 40,642 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
GÓRNA 160103 Zużyte opony 2,275 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
GÓRNA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,194 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
GÓRNA 200111 Tekstylia 5,200 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
GÓRNA 150107 Opakowania ze szkła 4,717 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
GÓRNA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 0,059 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GÓRNA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 1,372 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GÓRNA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 5,656 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GÓRNA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,126 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
GÓRNA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 167,720 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
GÓRNA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,884 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
GÓRNA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 10,004 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
GÓRNA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 6,697 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
GÓRNA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,063 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
HELSKA 170405 Żelazo i stal 1,838 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
HELSKA 160103 Zużyte opony 9,134 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
HELSKA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 21,000 GREENFIELD SPÓŁKA Z O. O. ; 70-774 SZCZECIN UL. Walecznych 77 ZB
HELSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 10,822 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
HELSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,829 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
HELSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 20,565 Przekazanie osobie fizycznej R5
HELSKA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,125 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
HELSKA 200101 Papier i tektura 9,230 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
HELSKA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,275 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
HELSKA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,360 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
HELSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 24,373 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
HELSKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 29,225 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
HELSKA 160103 Zużyte opony 5,244 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
HELSKA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,189 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
HELSKA 200111 Tekstylia 1,300 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
HELSKA 150107 Opakowania ze szkła 2,958 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
HELSKA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 1,093 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
HELSKA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 2,814 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
HELSKA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 8,265 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
HELSKA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,110 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
HELSKA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 174,880 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
HELSKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9,282 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
HELSKA 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 0,607 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
HELSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 42,418 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ D5
HELSKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,923 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
HELSKA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 21,232 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
HELSKA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 14,219 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
HELSKA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,062 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
HELSKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 48,458 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI D5
KOŁBACKA 170405 Żelazo i stal 1,544 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
KOŁBACKA 160103 Zużyte opony 5,607 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
KOŁBACKA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 18,000 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
KOŁBACKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 6,148 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
KOŁBACKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,615 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
KOŁBACKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17,365 Przekazanie osobie fizycznej R5
KOŁBACKA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,337 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
KOŁBACKA 200101 Papier i tektura 5,946 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
KOŁBACKA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,099 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
KOŁBACKA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,408 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
KOŁBACKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 13,848 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
KOŁBACKA 200307 Odpady wielkogabarytowe 16,604 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
KOŁBACKA 130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,945 OILER ; TCZEW MALINOWSKA 24A R9
KOŁBACKA 160103 Zużyte opony 3,219 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
KOŁBACKA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,236 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
KOŁBACKA 200110 Odzież 0,840 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
KOŁBACKA 200111 Tekstylia 3,420 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
KOŁBACKA 150107 Opakowania ze szkła 2,563 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
KOŁBACKA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 1,170 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
KOŁBACKA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 1,616 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
KOŁBACKA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 6,286 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
KOŁBACKA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,115 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
KOŁBACKA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 71,400 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
KOŁBACKA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 7,734 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
KOŁBACKA 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 0,511 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
KOŁBACKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 35,671 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ D5
KOŁBACKA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,685 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
KOŁBACKA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 12,046 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
KOŁBACKA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 8,065 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
KOŁBACKA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,072 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
KOŁBACKA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 40,750 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI D5
LESZCZYNOWA 170405 Żelazo i stal 2,523 ARCELORMITTAL EISENHUTTENSTADT RECYKLING GMBH ; EISENHUTTENSTADT STRASSE 14 3 R4
LESZCZYNOWA 160103 Zużyte opony 16,355 EKOGOM SP. Z O. O. ; GRODZISK WIELKOPOLSKI RAKONIEWICKA 38 R3
LESZCZYNOWA 200139 Tworzywa sztuczne 0,120 Odzysk poza instalacjami i urządzeniami R12
LESZCZYNOWA 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 42,000 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
LESZCZYNOWA 200307 Odpady wielkogabarytowe 23,139 GREENFIELD SP. Z O. O. 70-774 SZCZECIN UL. WALECZNYCH 77 ZB
LESZCZYNOWA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,418 HERMES ; KORONOWO PRZEMYSŁOWA 3 R3
LESZCZYNOWA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 56,055 Przekazanie osobie fizycznej R5
LESZCZYNOWA 200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,890 LUMEN SP. Z O. O. ; POLICE PIOTRA I PAWŁA 9 R12
LESZCZYNOWA 200101 Papier i tektura 21,070 MONDI ŚWIECIE SA ; R3
LESZCZYNOWA 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,610 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
LESZCZYNOWA 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,682 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
LESZCZYNOWA 200307 Odpady wielkogabarytowe 52,119 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
LESZCZYNOWA 200307 Odpady wielkogabarytowe 62,482 NEWCO SP. Z O.O. ; LEŚNO GÓRNE 13 ; 72-004 TANOWO R12
LESZCZYNOWA 130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,629 OILER ; TCZEW MALINOWSKA 24A R9
LESZCZYNOWA 160103 Zużyte opony 9,580 RECYKL SA ; ŚREM LETNIA 3 R3
LESZCZYNOWA 200139 Tworzywa sztuczne 1,000 RECYKLER PIOTR ŻYWOT ; SZOSA STARGARDZKA 38-40 ; 70-839 SZCZECIN R3
LESZCZYNOWA 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,617 RECYPUL POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ; STANOWICE 29 ; 66-450 BOGDANIEC R4
LESZCZYNOWA 200110 Odzież 0,760 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
LESZCZYNOWA 200111 Tekstylia 8,920 REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O. ; JANINY SMOLEŃSKIEJ 35 ; 71-005 Szczecin R12
LESZCZYNOWA 200139 Tworzywa sztuczne 1,310 RENTING SP. Z O. O. ; SPÓŁDZIELCÓW 33A ; 72-006 MIERZYN R11
LESZCZYNOWA 150107 Opakowania ze szkła 4,561 RHENUS RECYCLING POLSKA SP. Z O. O. ; WAWELSKA 107 ; 64-920 PIŁA R5
LESZCZYNOWA 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 1,794 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
LESZCZYNOWA 200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 4,920 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
LESZCZYNOWA 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 13,407 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
LESZCZYNOWA 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,403 RUTEN SP. Z O. O. ; CZEMPIŃ KOLEJOWA 32 R12
LESZCZYNOWA 200201 Odpady ulegające biodegradacji 217,360 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN R3
LESZCZYNOWA 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 24,989 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
LESZCZYNOWA 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 1,647 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ R5
LESZCZYNOWA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 115,124 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; MIROWO 14 ; RYMAŃ D5
LESZCZYNOWA 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,579 TANKER ; PĘZINO KRĄPIEL  2 R3
LESZCZYNOWA 200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 33,697 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
LESZCZYNOWA 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 22,559 TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. ; POMORSKA 112 ; 70-812 SZCZECIN R12
LESZCZYNOWA 200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,085 SUEZ JANTRA SP. Z O. O. ; KSIĘŻNEJ ANNY 11 ; 70-671 SZCZECIN ZB
LESZCZYNOWA 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 131,635 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O. - Zakład ŁĘCZYCA ; BOGUSŁAWA IV 15 ; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI D5
LESZCZYNOWA 150101 Opakowania z papieru i tektury 8,320 APIS sp. z o. o. Szczecin ul. Stołczyńska 100 R3
           
SUMA 4 512,874  
 
a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
 
     
Kod magazynowanych odpadów komunalnych7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowanych odpadów komunalnych8)[Mg]
     
     
     
     
SUMA 0,000
 
b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)
 
           
Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod magazynowa-nych odpadów komunalnych7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowa-nych odpadów komunalnych8)[Mg] Sposób zagospoda-rowania magazyno-wanych odpadów komunalnych9) Rok sprawozda-wczy, w którym odpady zostały wykazane jako zebrane
           
           
           
           
SUMA 0,000  
 
IV. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania,powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych
       
Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych8)[Mg] Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowaniapowstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych8)[Mg] Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych
o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych      
i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych      
       
       
       
SUMA 0,000 0,000  
 
V. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami11) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania
 
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12)przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym 
     
Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8)[Mg]
150101 Opakowania z papieru i tektury 7 066,880
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 423,040
150104 Opakowania z metali 125,275
150105 Opakowania wielomateriałowe 46,228
150107 Opakowania ze szkła 5 822,520
191202 Metale żelazne 2,100
191204 Tworzywa sztuczne i guma 1,455
200101 Papier i tektura 98,726
200139 Tworzywa sztuczne 2,626
     
     
 
b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12)przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
 
       
Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i   Rok sprawozdawczy,
  i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) [Mg] w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane
       
 
c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 
  14 588,850
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8)[Mg]
  160 717,605
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]
  34,600
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14)[%]
  33,070
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
 
d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16)przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
     
Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi  i innym procesom odzysku7) Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku7) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi
    i innym procesom odzysku8)[Mg]
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1 345,701
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 208,348
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 697,002
170202 Szkło 1,080
170203 Tworzywa sztuczne 0,550
170402 Aluminium 0,890
170405 Żelazo i stal 132,232
170102 Gruz ceglany 22,600
     
 
e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
       
Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i Rodzaj odpadów magazynowanych Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i Rok sprawozdawczy,
w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku7) w poprzednich okresach sprawozdawczych i   w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku[Mg]8) w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane
  w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i  innym procesom odzysku7)    
       
 
f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 
  2 408,403
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku8)[Mg]
  3 811,852
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych
w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]
  63,180
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
 
g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  64 814,180
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.8), 17)- OUB1995[Mg]
  0,000
Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania8) - MOUBR17)[Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%] 0,000
 
VI. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne19)
20 459,000
 
VII. Uwagi
Współczynnik Umpmts=34,6% na podst. aktualnego (wrzesień 2015 - sierpień 206) opracowania morfologii dla M. Szczecin            Lm = 378 296 na podst. danych z ewidencji ludności, jako liczba osób zameldowanych w Gminie M. Szczecin wg stanu na dzień 31.12.2016 r.    W części Va ujęto następujące ilości odpadów opakowaniowych wysegregowanych z 200301 i 150106: 191204 - 1,455 Mg; 191202 - 2,100 Mg; 150101 - 44,142 Mg; 150102 - 849,581 Mg; 150104 - 113,457 Mg; 150105 - 46,228 Mg; 150107 - 75,306 Mg
 
VIII. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie
Imię Lesław Nazwisko Rodak
Numer telefonu służbowego 91-4245160 Numer faksu służbowego 91-4245627 E-mail służbowy lrodak@um.szczecin.pl
Data sporządzenia sprawozdania 2017-05-11 Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub przewodniczącego związku międzygminnego  
                                                       


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin