Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Informacja o naborach w roku 2013 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieszczono informację o naborach w roku 2013 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW

Tabelą z plonowanymi naborami :

   

Lp. Nazwa i numer programu Osoba odpowiedzialna 
za program
imię nazwisko, e-mail

Daty:

ogłoszenie naboru,
początek naboru,
koniec naboru

Oznaczenie naboru

Informacje 
o etapie
naboru

Uwagi
 1 3.2 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych

Teresa Lusio
t.lusio@nfosigw.gov.pl

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
j.kozlowska@nfosigw.gov.pl

1.1 2013-06-03 
2013-07-01 
2013-07-31
I/OZ/3.2/2013 nabór planowany  
1.2 2013-09-02
2013-10-01
2013-10-31
II/OZ/3.2/2013

nabór planowany

 
 2 3.3 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Katarzyna Marzantowiczk.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

Artur Banasiaka.banasiak@nfosigw.gov.pl

 

 2.1

2013-01-10 2013-01-17 2013-02-15

- nabór zakończony - trwa ocena wniosków  
3 5.3 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Ewa Polkowska
e.polkowska@nfosigw.gov.pl

Beata Kamińska
b.kaminska@nfosigw.gov.pl

3.1 2013-02-28
2013-04-15
2013-05-15
VI/OA/5.3/2013/GIS 
cz. 1
nabór planowany  
4 5.3 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 4 - Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej

Barbara Miałkowska
b.mialkowska@nfosigw.gov.pl

Mariola Degles
m.degles@nfosigw.gov.pl

4.1 2013-08-01
2013-11-04
2013-11-15
III/OA/5.3/2014/GIS cz.4 nabór planowany  
5 5.3 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 5 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Beata Kamińska
b.kaminska@nfosigw.gov.pl

Ewa Polkowska
e.polkowska@nfosigw.gov.pl

5.1 2013-03-01 2013-04-16 2013-05-07 II/OA/5.3/2013/GIS cz. 5 nabór planowany Konkurs dotyczy części A programu
6 5.3 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 6 - SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne

Michał Kolasińskim.kolasinski@nfosigw.gov.pl

Monika Telepkom.telepko@nfosigw.gov.pl

6.1 2012-12-31 2013-04-01 2013-04-30 2/I/OA/5.3/2013/GIS cz..6 SOWA nabór ogłoszony  
7 5.3 System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 7 - GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski

Monika Telepkom.telepko@nfosigw.gov.pl

Dariusz Szymczakd.szymczak@nfosigw.gov.pl

7.1 2012-12-31 2013-03-01 2013-04-02 3/I/OA/5.3/2013/GIS cz. 7 GAZELA nabór ogłoszony  
8 5.4 Efektywne wykorzystanie energii - część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach

Urszula Zając
u.zajac@nfosigw.gov.pl

Marcin Jamiołkowski
m.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl

8.1 2013-02-01
2013-02-11
2013-02-28
I/OA/5.4/2013/
EWE cz.1
trwa nabór wniosków  
8.2 2013-03-15
2013-04-01
2013-04-30
II/OA/5.4/2013/ EWE cz.1 nabór planowany  
8.3 2013-05-17
2013-06-03
2013-06-28
III/OA/5.4/2013/ EWE cz.1 nabór planowany  
8.4 2013-08-16
2013-09-02
2013-09-30
IV/OA/5.4/2013/ EWE cz.1 nabór planowany  
8.5 2013-10-18
2013-11-04
2013-11-29
V/OA/5.4/2013/ EWE cz.1 nabór planowany  
9 5.4 Efektywne wykorzystanie energii - część 2 - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Urszula Zając
u.zajac@nfosigw.gov.pl

Marcin Jamiołkowski
m.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl

9.1 2013-02-01
2013-02-11
2013-02-28
I/OA/5.4/2013/
EWE cz.2
trwa nabór wniosków  
9.2 2013-05-17
2013-06-03
2013-06-28
II/OA/5.4/2013/ EWE cz.2 nabór planowany  
9.3 2013-08-16
2013-09-02
2013-09-30
III/OA/5.4/2013/ EWE cz.2 nabór planowany Konkurs będzie możliwy pod warunkiem dostępnych środków alokacji
10
5.4 Efektywne wykorzystanie energii- część 4 - LEMUREnergooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
 

Tomasz Kuna
t.kuna@nfosigw.gov.pl

Piotr Obłękowski
p.oblekowski@nfosigw.gov.pl

10.1

2013-03-01 2013-04-02
nabór ciągły

I/OA/5.4/2013/ cz. 4 - LEMUR nabór planowany  
11 5.7 Inteligentne sieci energetyczne

Andrzej Krysiaka.krysiak@nfosigw.gov.pl

Mariusz Przeczkam.przeczka@nfosigw.gov.pl

11.1 2012-06-15 2012-12-03 2013-01-31 1/I/OA/5.7/2013/ISE nabór zakończony - trwa ocena wniosków  
12 5.8 KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Mariusz Popiołek
m.popiolek@nfosigw.gov.pl

Monika Żółkowska
m.zolkowska@nfosigw.gov.pl

12.1 2013-02-26
2013-02-26
2013-08-21
I/OA/5.8/2013/KAWKA trwa nabór wniosków  
13 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Marta Wronka
m.wronka@nfosigw.gov.pl

Joanna Sasanka
j.sasanka@nfosigw.gov.pl

13.1 2013-06-10
2013-09-01
2013-09-30
I/OP/6.1/2013 nabór planowany  
14 6.3 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo część 3)Wsparcie działań Białowieskiego Parku Narodowego ze środków przekazanych przez EkoFundusz

Andrzej Rolecki
a.rolecki@nfosigw.gov.pl

Hanna Maćkowska
h.mackowska@nfosigw.gov.pl

14.1 Nabór cągły - wnioski rozpatrywane na bieżąco  
15 6.3 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo część 5)Dla parków narodowych w zakresie finansowania pożyczkowego

Barbara Maksimowska
b.maksimowska@nfosigw.gov.pl

Marta Wronka
m.wronka@nfosigw.gov.pl

15.1 Nabór cągły - wnioski rozpatrywane na bieżąco  
16 7 Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
a.majewska@nfosigw.gov.pl

Małgorzata Sikora
m.sikora@nfosigw.gov.pl

16.1 2013-03-04
2013-03-25
2013-04-22
I/EE/7/2013 nabór planowany  
16.2 2013-09-02
2013-09-23
2013-10-14
II/EE/7/2014 nabór planowany  
17 9.1 Współfinansowanie LIFE+

Lucyna Wanatko
l.wanatko@nfosigw.gov.pl

Andrzej Muter
a.muter@nfosigw.gov.pl

17.1 2013-02-19 2013-02-19 2013-05-07 - trwa nabór wniosków Nabór uzależniony od terminów wskazanych przez Komisję Europejską. Ostateczne terminy będą znane po ogłoszeniu naboru przez KE
18 9.9 GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

Agnieszka Karwat
a.karwat@nfosigw.gov.pl

Urszula Zając
u.zajac@nfosigw.gov.pl

18.1 2013-01-22 2013-03-01 2013-03-14 II/UR/9.9/2013/GEKON nabór ogłoszony  
18.2 2013-08-30
2013-10-01
2013-10-14
II/UR/9.9/2013/GEKON nabór planowany  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
19

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa   Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Mirosław Czaja m.czaja@nfosigw.gov.pl

Dominik Szymański d.szymanski@nfosigw.gov.pl

19.1 2013-02-11 2013-03-18 2013-04-22 8/POIiŚ/1.1/03/2013 nabór ogłoszony do NFOŚiGW w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
20 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Konrad Miłoszewski
k.miloszewski@nfosigw.gov.pl

Bogdan Płaneta
b.planeta@nfosigw.gov.pl

20.1 2013-02-11 2013-03-18 2013-05-27 7/POIiŚ/2.1/03/2013 nabór ogłoszony do NFOŚiGW w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
21 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Konrad Miłoszewski
k.miloszewski@nfosigw.gov.pl

Bogdan Płaneta
b.planeta@nfosigw.gov.pl

21.1 2012-12-10 2013-01-21 2013-02-25 8/POIiŚ/2.2/01/2013 nabór zakończony - trwa ocena wniosków  
22 Priorytet IX 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , Działanie 9.3 
Konkurs: Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Anna Świderska
a.swiderska@nfosigw.gov.pl

Agnieszka Lasota
a.lasota@nfosigw.gov.pl

22.1 2013-07-08
2013-08-01
2013-09-30
- nabór planowany  
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
23 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów (nabór główny)

Izabela Puczyłowska
i.puczylowska@nfosigw.gov.pl

Agnieszka Araźna
a.arazna@nfosigw.gov.pl

23.1 2013-03-25
2013-04-08
2013-06-10
I/OP/0.1/2013/EOG nabór planowany Uwaga: Podane terminy są orientacyjne. Ostateczny termin zostanie podany zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
23.2 2013-03-25
2013-04-08
2013-06-10
II/OP/0.1/2013/EOG  nabór planowany Uwaga: Podane terminy są orientacyjne. Ostateczny termin zostanie podany zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
24 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Bartosz Berft
b.berft@nfosigw.gov.pl

Ewa Osiecka-Kamińska
e.osiecka@nfosigw.gov.pl

24.1 2013-03-11
2013-03-18
2013-05-20
I/MN/0.1/2013/EOG  nabór planowany Uwaga: Podane terminy są orientacyjne. Ostateczny termin zostanie podany zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
25 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii mfeog@nfosigw.gov.pl
25.1

VI 2013
VI 2013

IX 2013

I/OA/0.1/2013/EOG  nabór planowany Uwaga: Podane terminy są orientacyjne. Ostateczny termin zostanie podany zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska

 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/02/04, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/02/27 11:25:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/02/27 11:25:56 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/02/04 10:24:34 nowa pozycja