Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) pozwala usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Plan finansowy wdrożenia Strategii jest zasadniczym elementem WPRS i został przygotowany w podziale na zaktualizowane cele rozwojowe miasta (strategiczne i operacyjne):

I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
I.3. Wspieranie efektywnych usług społecznych

II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

III. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

WPRS aktualny:

 

    WPRS 2020

WPRS archiwalny:

 

WPRS 2019:

WPRS 2018:

WPRS 2017

WPRS 2016

WPRS 2015

WPRS 2014

WPRS 2013

Informacja z realizacji SRS i WPRS:

Mapy zadań z WPRS:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/07/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Patrycja Skierawska, dnia: 2020/10/26 12:47:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:47:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:22:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 11:59:11 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:46:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:30:46 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:10:04 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/25 13:07:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 16:13:10 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 16:00:01 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:54:57 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:44:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:40:25 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/29 09:34:01 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/29 09:32:50 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/29 09:28:45 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/28 15:08:31 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/28 15:04:04 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/04/17 11:34:33 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/04/17 11:31:57 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/04/17 11:29:50 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/04/17 11:26:02 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2020/03/03 11:15:56 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/12/03 11:32:35 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/12/02 13:35:30 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/09/16 13:45:56 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/07/04 11:09:42 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/07/04 10:43:49 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/04/26 09:42:22 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/01/29 14:04:37 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2019/01/02 15:42:47 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/09/17 08:17:49 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/09/14 14:38:48 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/07/25 14:57:56 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/07/02 10:30:23 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/06/29 14:36:08 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/05/09 11:40:11 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/04/25 11:32:07 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/03/30 11:21:39 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/02/02 15:14:12 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/01/03 12:14:06 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/01/02 12:45:50 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/01/02 12:45:42 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2017/12/21 11:18:44 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2017/12/14 13:25:55 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2017/12/14 13:09:34 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2017/12/14 09:37:13 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2017/11/28 11:28:46 modyfikacja wartości
Łukasz Kosmala 2017/11/13 12:26:36 modyfikacja wartości
Łukasz Kosmala 2017/11/13 12:23:04 modyfikacja wartości
Łukasz Kosmala 2017/11/13 12:06:59 modyfikacja wartości