Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Konkurs: Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla Wnioskodawców (usługodawców) ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Celem usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw jest także podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw będzie się składała z dwóch etapów:
a. Etap I – audyt energetyczny,
b. Etap II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego.

Łączny budżet konkursu wynosi 4.280.000 zł. Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 000 zł.  Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez e PUAP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33769

Planuje się, że usługi będą dostępne dla przedsiębiorców od września 2013 r.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/06/27, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/06/27 08:15:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/06/27 08:15:11 nowa pozycja