Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Planowanych naborów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na rok 2013.

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy planuje ogłosić nabory wniosków
o dofinansowanie projektów w roku 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej oraz Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

Planowane nabory:

 

1.    Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej

 

Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

 

  • Alokacja na rok 2013: 10 287 659,00 zł.
  • Termin ogłoszenia konkursu: III kwartał
  • Czas trwania naboru: daty podane będą w późniejszym terminie (konkurs zamknięty). 

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy

  • Alokacja na rok 2013: 8 161 800,00 zł.

·         Termin ogłoszenia konkursu: III kwartał

·         Czas trwania naboru: daty podane będą w późniejszym terminie (konkurs zamknięty).

 

 

2.    Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe

 

  • Alokacja na rok 2013: 15 000 000,00 zł.

·         Termin ogłoszenia konkursu: II kwartał

·         Czas trwania naboru: od momentu ogłoszenia konkursu do momentu wyczerpania alokacji

 

Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

  • Alokacja na rok 2013: 550 000,00 zł.

·         Termin ogłoszenia konkursu: II kwartał

·         Czas trwania naboru: daty podane będą w późniejszym terminie (konkurs zamknięty).

 

 

Terminy ogłoszenia oraz zasady naborów zostaną podane na stronie internetowej http://www.wup.pl/ w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Konkursy w ramach
PO KL. 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/05/29, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/05/29 10:39:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/05/29 10:39:14 nowa pozycja