Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków w ramach programu GIS "Biogazownie rolnicze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze.

Konkurs skierowany jest do podmiotów (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego orazwytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 
 
Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanychdla dotacji. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 5 mln zł.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 50 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 15 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku, do godz. 15:30.

 

 Szczegółowe informacje na temat III konkursu GIS cz. 2 Biogazownie rolnicze

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/08/12, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/08/22 11:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/08/22 11:24:37 nowa pozycja