Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla projektów w ramach II Osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla projektów w ramach  II Osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

pobierz treść zapytania ofertowego

udostępnił: , wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Magdalena Jakubowska, dnia: 2015/12/21 12:54:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Jakubowska 2015/12/21 12:54:57 nowa pozycja