Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów na 2013 r.

29 stycznia 2013 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98, 99".

Pliki do pobrania można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/02/04, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/02/04 10:32:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/02/04 10:32:30 nowa pozycja