Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy przedsięwzięć związanych z „Promocją Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” w ramach:

  • Poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych,
  • Poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań związanych z „Promocją Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” i wpisujących się
w zakres Poddziałania 5.1.2. oraz Poddziałania 6.1.2 wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.5)

Typy projektów Poddziałania 6.1.2:

  • zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji) – projekty systemowe;
  • zintegrowany system promocji i sprzedaży produktów i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji i materiałów promocyjnych służących informacji turystycznej, prezentacje na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, badania ruchu turystycznego) – projekty systemowe;
  • rozwój infrastruktury informacji turystycznej w regionie – budowa, rozbudowa i modernizacja centrów informacji turystycznej;
  • rozwój produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych (produkty spożywcze, wyroby rzemiosła) wykorzystujących specyficzne zasoby regionalne – projekty systemowe.

W przypadku zagrożenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu par. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) lub par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010 Nr 239,
poz. 1599). Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Termin składania dokumentacji rozpoczyna się 12.12.2012 r. i potrwa do 27.12.2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 5.1.2 oraz poddziałania 6.1.2 znajdują się w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnych na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl w zakładce nabory/wyniki/decyzje – w trybie indywidualnym

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/12/10, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/12/11 08:40:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/12/11 08:40:31 nowa pozycja