Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - nabór wniosków składanych w ramach Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich Uczelni

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, dla którego Operatorem jest  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, otwarte zostały nabory wniosków dla dwóch działań:


1) Współpraca Instytucjonalna
Działanie wspiera dwustronne lub wielostronne projekty, mające na celu realizację wspólnych (polskich i instytucji z państw-darczyńców) inicjatyw na wszystkich poziomach edukacji (np. rozwoju nowych narzędzi i metod nauczania, projektów szkolnych, seminariów, konferencji, publikacji itp.)

Działania podlegające dofinansowaniu:

• wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
• wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
• konferencje, seminaria, publikacje.


Uprawnieni wnioskodawcy:
• szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
• szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
• publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
• instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców:
• Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu:
• Kwota grantu: od 20 000 euro do 100 000 euro.
• Poziom dofinansowania: do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu: od 6 m-cy do 2 lat.

Nabór wniosków: 8 IV - 7 VI 2013


2) Rozwój Polskich Uczelni

Działanie wspiera projekty mające na celu poprawę nauczania i kształcenia na polskich uczelniach oraz prowadzące do umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.


Działania podlegające dofinansowaniu:
• rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
• rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
• rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
• przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
• utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
• rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
• rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Uprawnieni wnioskodawcy:
• Wnioskodawcami mogą być polskie uczelnie wyższe.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców:
• Partnerstwo instytucji z Polski i Norwegii jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Wartość i poziom dofinansowania projektu:
• Kwota grantu: od 20 000 euro do 250 000 euro.
• Poziom dofinansowania: do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu: od 1 roku do 2,5 lat.

Nabór wniosków: 8 IV - 7 VI 2013

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdują się na www.fss.org.pl

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/05/08, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/05/08 11:06:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/05/08 11:06:49 nowa pozycja